MOSAIK - small header logo
mosaik

Kickstart Kulturturismen: Kulturaktørenes læringer fra udviklingsforløbet

Foto: MOSAIK

Dyk ned i de vigtigste erfaringer med forretningsudvikling og effekter fra projektet Kickstart Kulturturismen, hvor kulturaktører har udviklet og testet nye tiltag og kulturprodukter.

En række kulturaktører har deltaget i udviklingsforløbet Kickstart Kulturturismen, hvor de har udviklet nye tiltag og løsninger på konkrete udfordringer og problemstillinger. Læs om kulturaktørernes og projektets samlede læringer og effekter herunder.

 

Vigtige læringer og erfaringer

Kulturaktørerne i projektet har i fællesskab samlet deres vigtigste læringer og erfaringer samt anbefalinger til andre kulturaktører, der ønsker at arbejde mere struktureret med forretnings- og publikumsudvikling.

Der bliver især lagt vægt på vigtigheden af brugertest for udviklingen af bedre kulturprodukter, samt indsamling af data, der kan være med til at legitimere innovation og udvikling i organisationen. En større og mere indgående forståelse for målgrupper og modtagere har kulturaktørerne desuden oplevet som værende afgørende for at skabe succesfulde tiltag.

En stor øjenåbner for flere af kulturaktørerne i projektet har været værdien af at udtænke deres idéer og løsninger som forretningsmodeller allerede tidligt i udviklingsarbejdet. Værktøjer til opbygning af forretningsmodeller som Business Model Canvas kan skabe retning for udviklingen, og ikke mindst hjælpe til prissætningen af kulturproduktet – noget, som kan kræve mod!

 

4 potentialer for forretningsudvikling

Konsulenthuset Implement faciliterede udviklingsforløbet i Kickstart Kulturturismen og har stået for den samlede effektmåling og vidensopsamling.

På baggrund af kulturaktørernes i alt 22 udviklingsforløb har Implement identificeret fire tværgående temaer, som indkapsler nogle af de mest relevante potentialer for forretningsudvikling i kulturerhvervet:

  1. Bedre udnyttelse af målgruppepotentialet
  2. Implementering af brugerinddragelse i det organisatoriske
  3. Bedre sammenhæng i oplevelsesproduktet
  4. Skalering af oplevelsesproduktet

Download og læs den samlede vidensopsamling fra Implement herunder:

5 gennemgående læringer

I den samlede vidensopsamling kan du dykke ned i de vigtigste læringer fra forløbet. Læringerne er defineret på baggrund af de metoder og udviklingsgreb, som de deltagende kulturaktører selv oplevede størst værdi ved i projektet. Implement har defineret de følgende fem læringer fra forløbet:

Implement

Foto:Implement

Den fulde vidensopsamling indeholder desuden fire ”deep-dives” ned i udvalgte cases fra hver storby. Find inspiration fra Østerbro Teater, der undersøger potentialet for bedre sammenhæng i deres oplevelsesprodukt, Odense Aafart, der har skaleret deres oplevelsesprodukt, Kunsten Museum of Modern Art, der har arbejdet med bedre udnyttelse af deres målgruppepotentialet og Glasmuseet Ebeltoft, der har implementeret brugerinddragelse i deres organisatoriske udvikling.

Læs også

MOSAIK - content header 02
(old)Værktøj: Få styr på jeres forretningsmodel
MOSAIK - content header 02
(old)Værktøj: Find jeres kerneudfordring
MOSAIK - content header 03
(old)Værktøj: Brugertest fra A-Z
MOSAIK - content header 03
(old)Guide: Det gode spørgeskema