Kickstart Kulturturismen

Kickstart Kulturturismen

Foto: Wonderful Copenhagen

Kulturen er en af de væsentligste grunde til, at vi kan tiltrække gæster til vores storbyer. I et samarbejde på tværs af de fire storbyer sætter initiativet Kickstart Kulturturismen derfor kulturen i centrum for at kickstarte storbyturismen i Danmark i en tid under og efter COVID-19.

Kickstart Kulturturismen sætter fokus på de fire storbyers kulturoplevelser og har til formål at hjælpe kultur- og oplevelsesaktører med at agere i en ny virkelighed med ændret gæsteadfærd, nye præferencer og rejsemønstre. Gennem ny viden, målrettet kommunikation og udvikling af nye forretningsmodeller og værditilbud skal vi sikre en fortsat værdiskabelse mellem turisme og kultur. 

mosaik
MOSAIK

Kulturaktørernes læringer fra Kickstart Kulturturismen

En række kulturaktører har deltaget i projektet, hvor de har udviklet og testet nye tiltag og løsninger på konkrete udfordringer og problemstillinger. Dyk ned i deres vigtigste erfaringer med forretningsudvikling og de samlede læringer fra Kickstart Kulturturismen her.

Som led i projektet er en række kultur- og oplevelsesaktører fra storbyregionerne udvalgt på baggrund af motiverede ansøgninger til at deltage i et udviklingsforløb som Kultur-Test-Lab, hvor de tester nye løsninger på udfordringer i relateret til corona-krisen.

Projektet blev kickstartet i 2020 med støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen og er med støtte fra Erhvervsministeriet og Dansk Storbyturisme fortsat i 2022, hvor konsekvenserne af COVID-19 fortsat kan mærkes i kultur- og turismeerhvervet. 

Kickstart Kulturturismen bliver eksekveret i regi af Dansk Storbyturisme i et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Fyn og Destination Nord.

Læs mere om Kickstart Kulturturismen, Kultur-Test-Labs og viden, der indtil videre er kommet ud af projektet herunder.

De vigtigste læringer fra vores aktuelle rapporter om kulturforbrug og rejselyst

Projektets aktiviteter udfolder sig i to spor:

Spor 1: Data, viden og værktøjer

Fælles for aktiviteterne tilknyttet projektets første spor er formålet at hjælpe kulturinstitutionerne med hurtigst muligt at genere ny omsætning i en svær tid, hvor de internationale gæster forsat er væk. Nøglen er opdateret viden og data, der omsættes til konkrete anbefalinger og initiativer, der kan hjælpe kulturinstitutionerne på fode igen. Udviklingen i turismemarkedet følges tæt, så vi sikrer en fokuseret målgruppetilgang og stærk forståelse for de forskellige segmenter af turister, der over tid vil genoptage rejseaktiviteten.

For at gøre løsninger og læring fra projekter tilgængeligt og nyttigt for så mange kulturaktører som muligt, vil der blive udviklet værktøjer og metoder, der samles og formidles bredt ud i kultur- og turismebranchen blandt andet via digitale kanaler.

 

Spor 2: Forretnings- og produktudvikling

Formålet med aktiviteterne i det andet projektspor er at sikre kulturinstitutionernes attraktivitet og overlevelse post-corona. Krisen har medført nye krav til oplevelsesformater, ændrede gæstepræferencer og udfordrende forretningsvilkår for kultur- og turismeerhvervet, og det kræver nytænkning og innovative løsninger. Der er behov for udvikling af konkrete, agile og effektive forretningsmodeller til kulturinstitutionerne og resten af turismeerhvervet i forhold til at tilgå kulturgæsterne post-corona.

I Kickstart Kulturturismen 2022 er i alt 23 Kultur-Test-Labs udvalgt til at udvikle og teste løsninger på udfordringer relateret til corona-krisen. 10 Kultur-Test-Labs fortsætter fra Kickstart Kulturturismen 2020-21 for at videreudvikle og udvide deres løsningsidéer og forretningsmodeller, der kan styrke vidensfundamentet fra projektets tidligere forløb. For at skabe værdi for flere kulturaktører i storbyerne, er der udvalgt 13 nye Kultur-Test-Labs, der skal sikre, at paletten af løsninger, værktøjer og metoder udvides. Læs mere om projektets Kultur-Test-Labs her.

Mød en corona-bekymrede kulturforbruger

Søg mere inspiration i innovationer, projekter og koncepter fra hele kulturlivet på Dansk Kulturlivs Idébørs.

Nyheder fra Kickstart Kulturturismen

Lille Tilde
Sådan gør vi kulturen grøn
Gangbro på SMK med turister
Kulturgæsten rejselyst og præferencer under Covid-19
Webinar
Webinarer: Kulturen under og efter Covid-19
Kickstart Kulturturismen
Tillidsskabende kommunikation i kulturbranchen

Fealles_logo

Projektet er støttet af:

Erhvervsministeriet 

og

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Signe Krarup Hansen SKR
Kontakt

Senior Manager - Culture

skr@woco.dk