Inner habour bridge and the The Royal Danish Playhouse

Årsberetninger

Foto: Terry Mclaughlin

Her på siden findes de seneste årsberetninger fra Wonderful Copenhagen. 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2019
Som det 10. rekordår i træk, og før coronakrisen ramte turismeerhvervet, afsluttedes 2019 med ny vækst i hovedstadens turisme og i det deraf afledte samfundsbidrag i form af både omsætning, jobskabelse og offentligt provenu.
Årsberetning 2018
2018 blev endnu et år med fremgang i hovedstadens turisme. og hovedstadsregionen nåede et samlet overnatningstal på godt 11,7 mio. – endda uden at medregne Airbnb. Samtidig er hovedstaden dér, hvor vi får mest ud af den enkelte turist. Hovedstaden står således for ca. 20 pct. af overnatningerne i landet, men skaber ca. 40 pct. af de positive effekter i form af omsætning, jobs og skatteindtægter.
Årsberetning 2017
2017 blev endnu et år med vækst i hovedstadens turisme. Det blev også året hvor Wonderful Copenhagen lancerede en ny virksomhedsstrategi, Localhood, og tog vigtige skridt med henblik på at skabe stærkere og værdiskabende samarbejde i dansk turisme med udgangspunkt i Greater Copenhagen-samarbejdet.
Årsberetning 2016
I 2016 rundede hovedstaden 10, 1 mio. overnatninger, hvilket svarer til 4 % vækst i overnatninger i forhold til 2015. I alt blev der skabt 48.000 jobs i hovedstadens turisme.  Wonderful Copenhagen havde i 2016 stort fokus på formuleringen af ny turismestrategi for perioden 2017 – 2020, som blev lanceret i januar 2017.