Inner habour bridge and the The Royal Danish Playhouse

Årsberetninger

Foto: Terry Mclaughlin

Her på siden findes de seneste årsberetninger fra Wonderful Copenhagen.

Årsberetning 2022 Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagen

Årsberetning 2022 (Video)

Årsberetning 2021
Wonderful Copenhagen

Årsberetning 2021 (Video)

2021 var pandemiens andet år, som satte et endnu dybere negativt aftryk på hovedstadens turisme.

Årsberetning 2021
Daniel Rasmussen

Årsberetning 2021

Som pandemiens andet år både begyndte og sluttede 2021 med nedlukninger, og hovedstadens turisme har igen i 2021 har været overskygget af COVID-19-krisen.

Årsberetning 2020
Wonderful Copenhagen

Årsberetning 2020

Årsberetningen for 2020 blev lavet som en video. Ledelsen og bestyrelsen giver et overblik over et år i COVID-19-krisens tegn.

view frmo DAC
Astrid Maria Rasmussen

Årsberetning 2019

Som det 10. rekordår i træk, og før coronakrisen ramte turismeerhvervet, afsluttedes 2019 med ny vækst i hovedstadens turisme og i det deraf afledte samfundsbidrag i form af både omsætning, jobskabelse og offentligt provenu.

Vesterbro
Daniel Rasmussen

Årsberetning 2018

2018 blev endnu et år med fremgang i hovedstadens turisme. og hovedstadsregionen nåede et samlet overnatningstal på godt 11,7 mio. – endda uden at medregne Airbnb. Samtidig er hovedstaden dér, hvor vi får mest ud af den enkelte turist. Hovedstaden står således for ca. 20 pct. af overnatningerne i landet, men skaber ca. 40 pct. af de positive effekter i form af omsætning, jobs og skatteindtægter.

Museet for Søfart
Rasmus Hjortshøj

Årsberetning 2017

2017 blev endnu et år med vækst i hovedstadens turisme. Det blev også året hvor Wonderful Copenhagen lancerede en ny virksomhedsstrategi, Localhood, og tog vigtige skridt med henblik på at skabe stærkere og værdiskabende samarbejde i dansk turisme med udgangspunkt i Greater Copenhagen-samarbejdet. 

Krøyers Plads
Martin Heiberg

Årsberetning 2016

I 2016 rundede hovedstaden 10, 1 mio. overnatninger, hvilket svarer til 4 % vækst i overnatninger i forhold til 2015. I alt blev der skabt 48.000 jobs i hovedstadens turisme.  Wonderful Copenhagen havde i 2016 stort fokus på formuleringen af ny turismestrategi for perioden 2017 – 2020, som blev lanceret i januar 2017.