Wonderful Copenhagen
Inner habour bridge and the The Royal Danish Playhouse

Årsberetninger

Her på siden findes de seneste årsberetninger fra Wonderful Copenhagen. 

 

 

 

 

 

view frmo DAC
Årsberetning 2019

Som det 10. rekordår i træk, og før coronakrisen ramte turismeerhvervet, afsluttedes 2019 med ny vækst i hovedstadens turisme og i det deraf afledte samfundsbidrag i form af både omsætning, jobskabelse og offentligt provenu.

Vesterbro
Årsberetning 2018

2018 blev endnu et år med fremgang i hovedstadens turisme. og hovedstadsregionen nåede et samlet overnatningstal på godt 11,7 mio. – endda uden at medregne Airbnb. Samtidig er hovedstaden dér, hvor vi får mest ud af den enkelte turist. Hovedstaden står således for ca. 20 pct. af overnatningerne i landet, men skaber ca. 40 pct. af de positive effekter i form af omsætning, jobs og skatteindtægter.

Museet for Søfart
Årsberetning 2017

2017 blev endnu et år med vækst i hovedstadens turisme. Det blev også året hvor Wonderful Copenhagen lancerede en ny virksomhedsstrategi, Localhood, og tog vigtige skridt med henblik på at skabe stærkere og værdiskabende samarbejde i dansk turisme med udgangspunkt i Greater Copenhagen-samarbejdet. 

Krøyers Plads
Årsberetning 2016

I 2016 rundede hovedstaden 10, 1 mio. overnatninger, hvilket svarer til 4 % vækst i overnatninger i forhold til 2015. I alt blev der skabt 48.000 jobs i hovedstadens turisme.  Wonderful Copenhagen havde i 2016 stort fokus på formuleringen af ny turismestrategi for perioden 2017 – 2020, som blev lanceret i januar 2017.