Gå til indhold
MOSAIK - small header logo
MOSAIK - content header 03

Guide: Sådan arbejder du med brugertest - og derfor skal du gøre det

Foto: MOSAIK

Brugertest er en metode til udvikling af løsninger, der sætter brugeren i centrum for udviklingsprocessen. Brugertesten benyttes til at teste en løsning af på brugeren for at afdække fejl og undersøge brugervenlighed allerede i udviklingsprocessen.

Indhold

MOSAIK - brugertest 1

MOSAIK - brugertest 2

MOSAIK - brugertest 3

MOSAIK - brugertest 4

Potentialet i tidlige brugertests

 

Det kan være en stor fordel allerede meget tidligt i udviklingsprocessen at teste jeres idés levedygtighed. Her kan I bruge tidlige brugertest, også kaldet syretest. Her er spørgsmålet og udgangspunktet, om brugerne overhovedet er interesseret i det, som I gerne vil tilbyde?

Potentielt kan en tidlig brugertest spare både tid og andre ressourcer, der ville være spildt på en idé, som målgruppen ikke har interesse for. Testen kan desuden hjælpe med at afklare hvilken retning, I kan tage jeres løsning og idé samt hvad næste skridt i udviklingsprocessen skal være.

Vær åbne for, at I også langt inde i udviklingsprocessen kan få brugbare indsigter fra brugertest, der kræver, at jeres løsning og idé skal tilrettes.

Selve testen kræver hverken prototyper eller stor forberedelse. Tværtimod er det nærmere ”at stikke en finger i jorden”. Helt simpelt kan I spørge repræsentanter fra jeres målgruppe, f.eks. besøgende eller potentielle besøgende, hvad de synes om idéen.

 

Brugertest og prototyper

 

Brugertesten er et godt og vigtigt værktøj igennem jeres udviklingsproces, da I kan bruge testen til både at kortlægge problemer og muligheder samt at forstå jeres brugere og deres behov.

Vær åbne for, at I også langt inde i udviklingsprocessen kan få brugbare indsigter fra brugertest, der kræver, at jeres løsning og idé skal tilrettes. Længere henne i processen kan I bruge en prototype i jeres brugertests.

En prototype er en simpel model af jeres produktidé, som kan bruges i udviklingsfasen til at teste produktet på jeres målgruppe. Prototyper giver både en fælles referenceramme for løsningen og  værdifuld viden om jeres produktidé, som kan spare jer for fremtidige omkostninger. Ved at brugerteste en prototype kan I opdage fejl og mangler tidligt i processen, før de bliver omkostningskrævende at ændre.

Potentielt kan en tidlig brugertest spare både tid og andre ressourcer, der ville være spildt på en idé, som målgruppen ikke har interesse for.

Særligt i begyndelsen af udviklingsfasen skal I ikke udarbejde krævende prototyper. En prototype kan f.eks. være en hurtig skitse, et storyboard over en oplevelse eller en simpel model. Det vigtigste er, at testpersonerne forstår jeres produktidé ved at interagere med prototypen.

 

5 tips til brugertest

 

  1. Start med en kort introduktion: Brugertesten indledes med en kort introduktion, hvor I forklarer rammer og kontekst for testen, så brugeren er tryg i situationen.
  2. Præsenter jeres prototype: Hvis I har en prototype, så bring den i spil fra starten. Afhængigt af formatet på jeres løsning kan det give mening at bede jeres testpersoner om at løse en række opgaver, mens de oplever prototypen.
  3. Få brugerens udsagn: Bed jeres testpersoner om at fortælle, hvad de oplever, tænker, savner og godt kan lide undervejs.
  4. Observationer: I kan med fordel observere dem undervejs og bruge jeres observationer som resultater i brugertesten.
  5. Systematiser jeres dataindsamling: Sørg for, at al den nye viden, som I får under brugertesten, bliver indsamlet systematisk. Det kan f.eks. gøres ved at optage testen (enten på lyd eller video), transskribere den og skrive noter under forskellige temaer, markere centrale citater, eller ved at notere udfordringer og problemer, nye idéer, osv. 

 

Værktøjer til brugertest

 

I kan med fordel designe jeres brugertest på forhånd med et Test-design-kort.

Når I har valgt jeres testmetode, f.eks. interview, observationer eller begge, skal I rekruttere testpersoner. Brug jeres netværk; det kan f.eks. gøres ved at lave opslag på institutionens sociale medier, spørge jeres kollegaer eller personlige netværk. Husk dog, at testpersonerne skal være en del af jeres målgruppe.

Efter testen kan I begynde at analysere og evaluere jeres løsning på baggrund af de indsamlede data, udsagn og observationer. Brug jeres resultater til at rette, tilpasse og forbedre jeres løsning – og test den gerne igen.

Proces for brugertest:

MOSAIK - proces for brugertest

Foto:MOSAIK

Læs også

MOSAIK - content header 01
Guide: Seks principper for god dataetik
MOSAIK - content header 03
Guide: Vælg den rigtige interviewform
MOSAIK - content header 03
Guide: Det gode spørgeskema
MOSAIK - content header 02
Guide: Hvem er din målgruppe?
Ny Carlsberg Glyptotek
Ny Carlsberg Glyptotek
cisternerne og bakkehuset
Frederiksbergmuseerne: Cisternerne og Bakkehuset

Get Social: