Wonderful Copenhagen
Odense Å

Odense Aafart

Ny, digital mysterieoplevelse for mindre grupper

Odense Aafart er en organisation, som tilbyder sejlture på Odense Å. Odense Aafart har eksisteret siden 1882 og er en del af Odenses kulturarv. I løbet af en sæson har Odense Aafart omkring 300.000 besøgende fordelt over deres turbåde, vandcykler og kanoer. Organisationen er udfordret, da de grundet COVID-19 er underlagt restriktioner, som vanskeliggør de forskellige sejlture. Turbådene består af et begrænset areal, som ikke kan skabe tilstrækkelig afstand mellem gæsterne.

I Kickstart Kulturturismen ønsker Odense Aarfart at arbejde med et nyt koncept, som kan bruges af mindre grupper. Formatet består af en delvist digital ”Mystery Tour”, hvor gæsterne sejles hen til Skoven i Fruens Bøge og går i land her. Undervejs på sejlturen bliver gæsterne introduceret til historien bag det mysterium, som danner baggrunden for oplevelsen.

Odense Aafart er i gang med en proces, hvor de skal overveje målgrupper, konceptualiseringen af ideen og go-to-market strategien. Derudover ønsker Odense Aafart også at undersøge hvilke temaer der bør være en del af narrativet og hvordan organisationen kan udvikle en effektiv crowd management.

Klik her for at læse om de 16 andre kultur-test-labs og deres løsningsideer.