MOSAIK - content header 03

Brugertest fra A-Z

22.11.2022

Brugertest er en metode til udvikling af løsninger, der sætter brugeren i centrum for udviklingsprocessen. Brugertesten benyttes til at teste en løsning af på brugeren, med henblik på at afdække fejl og undersøge brugervenlighed tidligt i processen.

Indhold

MOSAIK - brugertest 1

MOSAIK - brugertest 2

MOSAIK - brugertest 3

MOSAIK - brugertest 4

Potentialet i tidlige brugertests

 

Det er en stor fordel, allerede meget tidligt i udviklingsprocessen, at teste jeres idés levedygtighed. Her kan I bruge tidlige brugertest, også kaldet syretest. Fromålet med tidlige brugertest er at afdække, om brugerne overhovedet er interesseret i det, som I gerne vil tilbyde.

Potentielt kan en tidlig brugertest spare både tid, og andre værdifulde ressourcer, der ville være spildt på en idé, som målgruppen ikke har interesse for. Testen kan desuden hjælpe med at afklare hvilken retning, I kan tage jeres løsning og idé, samt hvad næste skridt i udviklingsprocessen skal være.

Potentielt kan en tidlig brugertest spare både tid og andre ressourcer, der ville være spildt på en idé, som målgruppen ikke har interesse for.

Den tidlige brugertest kræver hverken prototyper eller den store forberedelse. Tværtimod svarer det nærmere til ”at stikke en finger i jorden” hos repræsentanter fra målgruppen. Det kan f.eks. være folk, der besøger jeres kulturtilbud, ved at præsenterer "produktet" og spørge dem, hvad de synes om idéen.

 

Brugertest og prototyper

 

Efter jeres tidlige brugertest, er det vigtigt at I løbende tester "produktet" på målgruppen igennem hele udviklingsperioden. Brugertesten er et godt og vigtigt værktøj igennem jeres udviklingsproces, da I kan bruge testen til både at kortlægge problemer og muligheder samt at forstå jeres brugere og deres behov.

Vær åbne for, at I også langt inde i udviklingsprocessen kan få brugbare indsigter fra brugertest, der kræver, at jeres løsning og idé skal tilrettes. Længere henne i processen, kan I med fordel bruge en prototype i jeres brugertests.

En prototype er en simpel model af jeres produktidé, som kan bruges i udviklingsfasen til at teste produktet på jeres målgruppe. Prototyper giver både en fælles referenceramme for løsningen og  værdifuld viden om jeres produktidé, som kan spare jer for fremtidige omkostninger. Ved at brugerteste en prototype kan I opdage fejl og mangler tidligt i processen, før de bliver omkostningskrævende at ændre.

Vær åbne for at I også langt inde i udviklingsprocessen kan få brugbare indsigter fra brugertest, der kræver at jeres løsning og idé skal tilrettes.

Særligt i begyndelsen af udviklingsfasen skal I ikke udarbejde krævende prototyper. En prototype kan f.eks. være en hurtig skitse, et storyboard over en oplevelse eller en simpel model. Det vigtigste er, at testpersonerne forstår jeres produktidé ved at interagere med prototypen.

 

5 tips til brugertest

 1. Start med en kort introduktion: Brugertesten indledes med en kort introduktion, hvor I forklarer rammer og kontekst for testen, så brugeren er tryg i situationen.
   
 2. Præsenter jeres prototype: Hvis I har en prototype, så bring den i spil fra starten. Afhængigt af formatet på jeres løsning kan det give mening at bede jeres testpersoner om at løse en række opgaver, mens de oplever prototypen.
   
 3. Få brugerens udsagn: Bed jeres testpersoner om at fortælle, hvad de oplever, tænker, savner og godt kan lide undervejs.
   
 4. Observationer: I kan med fordel observere dem undervejs og bruge jeres observationer som resultater i brugertesten. Download en guide til observationer længere nede.
   
 5. Systematiser jeres dataindsamling: Sørg for at al den nye viden, som I får under brugertesten, bliver indsamlet systematisk. Det kan f.eks. gøres ved at optage testen (enten på lyd eller video), transskribere den og skrive noter under forskellige temaer, markere centrale citater, eller ved at notere udfordringer og problemer, nye idéer, osv. 

 

Proces for brugertest:

 

I kan med fordel designe jeres brugertest på forhånd med et Test-design-kort. Download et test-design-kort længere nede.

Når I har valgt jeres testmetode, f.eks. interview, observationer, eller begge, skal I rekruttere testpersoner. Brug jeres netværk; det kan f.eks. gøres ved at lave opslag på jeres organisations sociale medier, spørge jeres kollegaer eller personlige netværk. Husk dog at testpersonerne skal være en del af jeres målgruppe.

Efter testen kan I begynde at analysere og evaluere jeres løsning på baggrund af de indsamlede data, udsagn og observationer. Brug jeres resultater til at tilpasse og forbedre jeres løsning – og test den gerne igen.

MOSAIK - proces for brugertest

Foto:MOSAIK

Værktøjer til brugertest

Læs også

MOSAIK - content header 01
Seks principper for god dataetik
mosaik
Vælg den rigtige interviewform
MOSAIK - content header 02
Det gode spørgeskema
MOSAIK - content header 02
Hvem er din målgruppe?
Ny Carlsberg Glyptotek
Ny Carlsberg Glyptotek
cisternerne og bakkehuset
Frederiksbergmuseerne: Cisternerne og Bakkehuset