MOSAIK - small header logo
Karen Blixen Museum Rungstedlund

Bæredygtig mobilitet og wayfinding

Foto: Anders Bøggild

Casebaseret analyse kortlægger barrierer og motivation for at tage offentlig transport samt adresserer en række hovedindsigter omkring wayfinding generelt. 

Afsættet for analysen er tre specifikke kulturinstitutioner i Region Hovedstaden; Esrum Kloster & Møllegård, Frederiksborg og Karen Blixen Museum, hvor der er indsamlet empiri i form af desktop-research, feltarbejde og kvalitative interviews med gæster og personale på kulturinstitutionerne. Analysen er udført af kommunikationsbureauet Lead Agency i samarbejde med Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Download den fulde analyse nedenfor, og læs om en række konkrete anbefalinger til, hvordan kulturinstitutioner med kommunikation kan tydeliggøre fordelene ved at gøre brug af grøn transport.

Denne analyse bygger på en undersøgelse fra Forbrugerrådet TÆNK om danskernes vaner og holdning til offentlig transport viser, at en tredjedel af borgerne i Region Hovedstaden er utilfredse med den offentlige transport på grund af upålidelige og få afgange. Undersøgelsen viser desuden, at næsten halvdelen mener, at den offentlige transport i Danmark er for dyrt. Det understøtter det generelle billede af, at passagertallet for bus og tog over de senere år er faldet – det viser tal fra Transportministeriet.