MOSAIK - small header logo
Mosaik

Find jeres kerneudfordring

20.10.2023

Organisationens kerneudfordring har stor indflydelse på såvel strategi som den daglige drift. Her finder I et værktøj, der kan hjælpe jer til at definere den tydeligere.

Når I formulerer og definerer udfordringer og problemer, vil formuleringen have indflydelse på, hvilke løsninger I finder på i jeres udviklingsproces.

Et tænkt eksempel til at illustrere dette forhold:

I en virksomhed oplevede de lang ventetid og irritation ved elevatoren. Deres første problemformulering lød: ”Elevatoren er langsom”. Og løsningen var: ”Gør elevatoren hurtigere”. Men det krævede mange ressourcer, hvis de f.eks. skulle installere en helt ny elevator eller opgradere motoren på den nuværende. På baggrund af observationer og interview af de ventende opdagede man, at kerneudfordringen i virkeligheden var: ”Ventetiden er irriterende”. Derfor var løsningen i stedet: ”Få ventetiden til at virke kortere”, og problemet blev løst med spejle og musik i venteområdet.

 

Hvad er kerneudfordringen?
 

Problemer består af flere lag (overfladiske symptomer, reelle problemer, kerneudfordringen), og der er størst potentiale i at arbejde med kerneudfordringen.

MOSAIK - find kerneudfordringen

Foto:MOSAIK

Når I skal definere jeres kerneudfordring, er det vigtigt, at I forsøger at se jeres udfordring fra andre perspektiver. Spørg jer selv, hvad udfordringen kan være et symptom på? Eller sæt tid af til at brugerteste jeres udfordring med f.eks. observationer eller interview af de personer, der er involveret i udfordringen.

 

Øvelse: Definér jeres kerneudfordring
 

  • Tid: 30-45 min.
  • Personer: 2+
  • Materialer: Pen, nedenstående skema og evt. post-its.

 

I forbindelse med Kickstart Kulturturismen har konsulenthuset Implement lavet denne skabelon til at få defineret kerneproblemet.

Sæt jer sammen i jeres arbejdsgruppe og tal om jeres vurdering af problemerne og jeres målgruppes oplevelse. Brug skabelonen til at rammesætte jeres nuværende situation og kortlægge jeres antagelser om kulturgæsternes oplevelser.

 

Øvelse: Hvordan kan vi…?

  • Tid: 30-45 minutter
  • Antal personer: 2+
  • Materialer: Pen, papir/post-its.

Når I har identificeret jeres kerneudfordring, kan I begynde at omformulere jeres problem til et ”hvordan kan vi…”-spørgsmål. Forsøg at være åbne, men med en retning at arbejde ud fra. Undgå at nævne løsninger endnu og prøv at blive i problemet.

Eksempler på "hvordan kan vi"-spørgsmål til elevator-eksemplet:

  • For bred: Hvordan kan vi skabe en bedre elevatoroplevelse?
  • For smal: Hvad kan vi bruge tv-skærme i elevatorerne til at skabe en bedre elevatoroplevelse?
  • God: Hvordan kan vi hjælpe på følelsen af kedsomhed og spildt tid, som gæsterne oplever, når de venter på elevatoren?

Gå i gang med at brainstorme på "hvordan kan vi"-spørgsmål. Først alene, og præsenter efterfølgende jeres spørgsmål for hinanden. Udvælg herefter hvilke(t) spørgsmål, I vil arbejde videre med i idéudviklingen af løsninger på problemet.

Læs også

MOSAIK - content header 03
Brugertest fra A-Z
mosaik
Vælg den rigtige interviewform