MOSAIK - small header logo
MOSAIK - content header 03

Få styr på jeres forretningsmodel

22.11.2022

Er jeres nye idé eller eksisterende værditilbud rent faktisk en god forretning? Lær mere om forretningsmodeller, og hvordan I med fordel kan bruge værktøjer som Business Model Canvas i jeres daglige udviklingsarbejde.

Når I udvikler nye værditilbud som kulturprodukter og oplevelser for jeres gæster, vil I uundgåeligt arbejde med en forretningsmodel – bevidst eller ubevidst. Det er derfor en fordel at overveje, hvordan I bedst muligt kan organisere jeres forretning for at skabe og levere værdi til jeres gæster - og hvordan I kan omdanne dette til profit for jeres organisation.

Læs mere om, hvordan I kan tænke hele jeres forretning ind i udviklingsarbejdet ved at bruge forretningsmodeller som et værktøj.

 

Hvad er en forretningsmodel?

 

En forretningsmodel er ikke et excel-ark, der kan udregne jeres fremtidige profit, eller en computermodel, der kan analysere, hvordan jeres omkostninger er fordelt. Forretningsmodeller kan derimod beskrive arkitekturen bag de instrumenter, såsom medlemmer, distributionskanaler, partnerskaber, kulturprodukter og diverse indtægtskilder, som jeres organisation anvender til at skabe værdi og lave profit.

Essensen af en forretningsmodel er at definere:

  • Hvem jeres gæster er, og hvordan I skaber værdi for dem
  • Hvordan I formidler den værdi, så jeres gæster har lyst til at betale for jeres kulturprodukter
  • Hvordan I omdanner omsætning fra indtægter til profit for jeres organisation

En forretningsmodel skal i højere grad forstås som konceptuel end finansiel. Det betyder at forretningsmodeller har evnen til at fortælle historien om hvordan I har opbygget og organiseret jeres forretning med det formål at sikre økonomisk bæredygtighed. Hvis jeres konceptuelle definition af, hvorfor jeres kulturprodukt skaber værdi for jeres gæster, og hvordan I omdanner omsætning til profit, fortæller en overbevisende historie, så har I en god forretningsmodel.

Derfor kan det at arbejde med jeres forretningsmodel hjælpe jer til en bedre forståelse af de potentialer, udfordringer og gensidigt værdiskabende elementer, der kendetegner jeres forretning.

I arbejdet med jeres forretningsmodel, er det afgørende, at I som organisation tilsidesætter jeres antagelser om, hvem jeres besøgende er, og hvad de oplever værdi ved. Kulturgæsten bliver præsenteret for flere og flere valgmuligheder, og det er derfor nødvendigt, at I sætter gæsten i centrum for jeres forretningsudvikling, hvis I vil skabe attraktive og succesfulde kulturtilbud. I skal lære jeres besøgende og jeres målgruppe at kende.

 

Business Model Canvas

 

En anerkendt skabelon til udvikling af forretningsmodeller, der sætter gæsten i fokus, er Business Model Canvas. Med skabelonen er det muligt at skabe en enkel, overskuelig og sammenhængende forretningsmodel på blot én side.

Business Model Canvas har en holistisk tilgang til forretningsudvikling og kan derved bruges til at tænke 360º rundt om jeres forretningsmodel – alt fra målgruppe til økonomisk infrastruktur skal op og vende. Modellen består af en række byggesten, som påvirker hinanden indbyrdes. Derfor vil I måske også opleve, at nye muligheder pludselig viser sig, når I arbejder med at udfylde modellen, og der opstår et samspil mellem forskellige felter.

I forbindelse med projektet Kickstart Kulturturismen har konsulenthuset Implement udarbejdet denne version af et Business Model Canvas, som alle kulturaktører i projektet arbejdede aktivt med undervejs.

 

 

Øvelse: Udfyld jeres egen Business Model Canvas
 

  • Tid: 30-60 minutter
  • Personer: 1+
  • Materialer: Printet Business Model Canvas, kuglepen og evt. post-its.

Værktøjet kan tages i brug i mange forskellige faser af udviklingsprocessen, men det kan være en fordel at arbejde med den så tidligt som muligt, for at vende tilbage til den senere. Tidligt i processen er det ikke sikkert, at I kan udfylde alle felterne, men skabelonen kan give retning og sætte refleksioner i gang. 

Sæt jer sammen, hvis I er flere involverede i processen, så I får alles input og perspektiver med. I kan starte med at udfylde hvert jeres canvas, og derefter vende jeres svar og udfylde en endelig model sammen.

Start evt. med at skrive jeres pointer på post-its, så de er nemme at ændre senere i processen. Der findes ingen korrekt rækkefølge at udfylde modellen på. Det er en levende model, hvor felterne påvirker hinanden, og derfor ofte skal justeres og rettes til undervejs.

Oplever I udfordringer med at udfylde nogle af felterne, så kan det skyldes at dette er et aspekt af jeres forretning, som I skal dykke mere ned i. Forsøg at blive i den holistiske forretningstilgang. Tænk gerne over hvordan eksisterende elementer i jeres forretningsmodel kan inddrages i en ny værdiskabelse.

Læs også

Mosaik
Find jeres kerneudfordring
Mosaik
Find jeres kerneudfordring
MOSAIK - content header 02
Hvem er din målgruppe?
MOSAIK - content header 03
Prissætning af arrangementer