MOSAIK - small header logo
MOSAIK - content header 02

Guide: Hvem er din målgruppe?

Foto: MOSAIK

Målgruppesegmentering og viden om jeres målgruppe er afgørende for at opnå succes og skabe værdi med jeres kulturtilbud og markedsføring. Uanset om det er eksisterende eller nye målgrupper, er det nødvendigt at vide hvem, I henvender jer til.

Før I begynder at formulere jeres kernefortælling, udvikle nye værditilbud eller lave en kommunikationsstrategi for jeres sociale medier, er det nødvendigt, at I definerer jeres målgruppe. Vær opmærksom på, at I sagtens kan have mere end én målgruppe med forskellige typer af værditilbud og markedsføring. Sørg for, at alle målgrupper er klart definerede.

 

Demografien kan ikke stå alene

 

Det er sjældent tilstrækkeligt at definere sin målgruppe alene på baggrund af demografiske karakteristika såsom alder, geografisk placering, civilstatus osv. Udover disse kendetegn skal I også undersøge hvilke mennesker, der gemmer sig bare de rene tal.

Det handler om at forstå den målgruppe, I skal interagere med, så I kan tage afsæt i dét, der fænger og betyder noget for dem.

For eksempel er ”børnefamilier” ikke en udtømmende beskrivelse af jeres målgruppe. Børnefamilier er en stor, sammensat gruppe, som har vidt forskellige præferencer og interesser. For eksempel er både kronprinsparrets familie og Kessler-familien i kategorien børnefamilier, men familierne vil umiddelbart have forskellige oplevelsespræferencer og interesser.

MOSAIK - målgruppe 1

MOSAIK - målgruppe 2

Tal med jeres gæster

 

Når I har identificeret jeres målgrupper gennem den første øvelse, kan I med fordel dykke yderligere ned i jeres forskellige målgrupper ved at tale med dem.

Brug jeres gæster og lav en række interview med 3-5 repræsentanter pr. målgruppe, og uddyb jeres målgruppedefinitioner i skabelonen på baggrund af jeres indsigter.

Spørgsmål til inspiration:

  • Hvorfor har de brugt/valgt jeres oplevelsestilbud?
  • Hvordan har de hørt om jeres oplevelsestilbud?
  • Hvad er vigtigt for dem i en kulturoplevelse? Og hvad kan de ikke udstå?
  • Hvad skal de ellers lave under deres ophold (hvis turister)?
  • Hvilke platforme bruger de, når de skal planlægge en rejse/udflugt/kulturbesøg?

Skal I dykke ned i målgrupper, som ligger udenfor jeres eksisterende gæstesegmenter, må I opsøge dem gennem f.eks. egen omgangskreds, organisationen, netværk eller sociale medier.

 

Næste skridt

 

Når I er blevet skarpe på, hvem jeres målgrupper er, kan I både arbejde mere målrettet og strategisk med jeres kommunikation, markedsføring og kampagner, og udvikle endnu bedre kulturoplevelser på baggrund af målgruppens oplevelsespræferencer, forventninger og behov.

Hvis I ønsker at tiltrække nye målgrupper, skal I ud over en målrettet kommunikation og markedsføring desuden undersøge, om jeres nuværende værditilbud og oplevelser er attraktive for den ønskede målgruppe, eller om det er nødvendigt at udvikle nye.