Kickstart Kulturturismen i storbyerne

Dansk Storbyturismes nye strategi udpeger fire fokusområder for de kommende år

21.1.2021
Foto: Wonderful Copenhagen

I ny strategi for perioden frem til udgangen af 2023 peger de fire danske storbydestinationer på, hvordan byerne kan samarbejde om at bidrage til et genrejse storbyturismen efter COVID-19, som i særlig grad har ramt storbyerne.

Storbyturismen har i en årrække været vækstmotoren i dansk turisme, samtidig med at storbyturisterne er kendetegnet ved et større forbrug end turisterne uden for byerne. Men storbyturismens stejle vækstkurve har lidt et brat og voldsomt knæk med COVID-19-pandemien, som har ramt ekstrahårdt i storbyerne, hvor tæthed er et vilkår og flytrafik en forudsætning.

Kigger man alene på ferieturismen, så har der i perioden januar til november 2020, som er seneste opgjorte tal, været en samlet nedgang i overnatninger i de fire storbyer på 52%, mens nedgangen i ferieturisters overnatninger i resten af landet samlet set har været på 5%.

Krisen i storbyturismen er udgangspunktet for ny strategi for samarbejdet mellem de fire store danske byers destinationsselskaber i regi af Dansk Storbyturisme, der ét af statens tre nationale udviklingsselskaber for turisme, som favner Destination Fyn, Visit Aarhus, Destination Nord og Wonderful Copenhagen, som huser sekretariatet.

Storbyerne trækker væksten

Under COVID-19 har storbyturismen været særligt hårdt ramt, fordi smittesituationen og restriktionerne blandt andet har ført til meget stort fald i internationale rejsende, ligesom den attraktive møde- og erhvervsturisme har været særdeles udfordret. Det har ført til et stort tilbageslag for byerne, der ellers har oplevet væsentligt større vækst i antallet af overnatninger end resten af Danmark de seneste fem år før pandemien med 42 pct. vækst i storbyerne mod 17 pct. i resten af landet.

Samtidig kigger storbyerne nu ind i en fremtid, hvor turisters tidligere rejsemønstre og præferencer vil ændre sig, og den internationale konkurrence om formentligt færre gæster til storbyerne øges markant.

”Storbyerne har i en årrække trukket væksten i dansk turisme. Samtidig er turismen i de danske storbyer grundlaget for meget af det, der gør byerne attraktive, ikke kun at besøge, men også at bo i. Det er derfor afgørende, både for dansk turisme og for byerne, at storbyturismen kommer tilbage på sporet efter pandemiens historiske tilbageslag. Og her spiller videndeling og fælles initiativer på tværs af storbyerne en stor rolle,” siger Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør hos Wonderful Copenhagen.

De fire indsatsområder

Strategien udpeger fire fokusområder for Dansk Storbyturismes indsats de kommende tre år:

 1. Kulturturismen, som skal styrkes som innovationsplatform gennem partnerskaber mellem turisme, kulturliv og kreative erhverv. Samtidig skal flow og mobilitet for turister styrkes på tværs af geografi til gavn for kulturoplevelser og lokalsamfund.

2. Innovation og iværksætteri, hvor samarbejdet mellem storbyernes turismeaktører og erhverv med startups, innovations-og vidensmiljøer skal styrkes. Her skal nye innovative og digitale løsninger bringes i spil i det etablerede turismeerhvervs velkendte forretning.

3. Bæredygtig turismeudvikling, hvor der indgås partnerskaber med andre aktører, der ønsker at fremme den bæredygtige udvikling af storbyerne, og samtidig have fokus på at inspirere og påvirke destinationer i Danmark til en mere bæredygtig turismeudvikling.

4. Deling af data og viden på tværs af byerne – med henblik på at skabe bedre og mere konkurrencedygtige storbydestinationer og samtidig styrke den generelle turismeviden til gavn for hele Danmarks turismeudvikling.

Parterne i Dansk Storbyturisme har allerede igangsat indsatser inden for hvert af sporene. Således fokuserer projekt Kickstart Kulturturismen og Kickstart Innovationen fx på at styrke innovationen inden for kulturområdet og på at koble iværksættere med turismeaktører for at skabe nye forretningsmodeller og produkter.

Bæredygtighedsporet handler både om at lære fra hinanden og udvikle nye løsninger, og delingen af viden på tværs af storbyerne et spor for sig selv. Konkret fører det til et udvidet datasamarbejde, der skal resultere i opdateret viden, prognoser og data på tværs af de fire storbyer, som kan stilles til rådighed for erhvervet.

Med Dansk Storbyturismes strategi giver de store bydestinationer samtidig et input til den kommende nationale strategi for bæredygtig vækst i turismen.