Normann Copenhagen

Kickstart Innovationen

Foto: jeppe sørensen

Acceleration af digitale løsninger til turismebranchen, så de kommer hurtigere på markedet og gør en forskel.

Danmarks storbyer leder efter digitale produkter og services, der kan hjælpe turismebranchen i storbyerne med de udfordringer, der er kommet i kølvandet på COVID-19.

Udfordringerne er mange da rejse-, forbrugs- og adfærdsmønstre har ændret sig radikalt, i takt med at COVID-19 restriktionerne er blevet en del af vores hverdag og mindset.

Behov for et digitalt lag

Der er et behov for forandring, tilpasning af turismens forretningsmodeller, og udvikling af nye digitale produkt- og serviceløsninger, der kan hjælpe med at øge omsætningen hos turismevirksomheder hele vejen rundt.

Storbyerne har behov for et digitalt lag, der gentænker de analoge processer og skaber den tryghed, storbyens besøgende efterspørger.

Produkter der kan skubbe til den digitale transformation og løsninger der kan løfte turismen ind i den digitale tidsalder.

Det tilbyder vi

 

10 virksomheder bliver udvalgt, til at gennemgå et fire måneders accelerationsforløb. 

 

 

Hver virksomhed vil modtage 175.000 dkk. til ekstern konsulentbistand.

 

Midlerne skal bruges til at skubbe til udviklingsprocessen for et produkt eller en service og hjælpe det til hurtigere at komme på markedet.

Vi inviterer alle typer af innovative virksomheder til at ansøge. Produktet eller servicen findes måske allerede i en anden branche, er i testfasen hos en virksomhed eller kan blive til gennem et nyt samarbejde på tværs af brancher.

Vigtigt er dog, at det er modne produkter eller services vi leder efter, der hurtigt og sikkert kan komme på markedet og hjælpe de mange.

Produkter kan være alsidige, det primære kriterie er, at vi leder efter løsninger, der forholder sig til at løse udfordringer i turismebranchen forårsaget af COVID-19. Hvad en eventuel udfordring kan være, kan du finde inspiration til her.

Ansøgningsskema til accelerationsforløb i Kickstart Innovationen

Foto: Martin Heiberg

Udvælgelse

Det skal du leve op til

Forhåndskendskab til turismebranchen er ikke nødvendig, men det er et krav at den deltagende virksomhed har et dansk CVR-nummer.

Virksomheder skal aktivt kunne deltage og arbejde med produktet i perioden 1. marts til 30. juni 2021. Man skal forvente 25% medfinansiering i timer, svarende til cirka 150 timer, inden for accelerations-perioden, hvilket forventes dækket gennem jeres aktive deltagelse i accelerationsperioden.

Man skal som deltagende virksomhed kunne leve op til de minimis reglen omkring lovlig statsstøtte. Det betyder, at man som virksomhed, ikke må have modtaget mere end EUR 200.000, cirka 1.5 million dkk. inden for de seneste tre regnskabsår i offentlig støtte. Hvis man er usikker på de minimis reglerne og hvad det betyder i forhold til ens virksomhed, så tag endelig fat i en af vores projektledere.

Det gør vi

Vi inviterer alle typer virksomheder til at ansøge gennem ansøgningsskemaet, med jeres bud på et produkt eller en service. Følg de spørgsmål der bliver stillet i ansøgningsskemaet og del hvilken udfordring lige netop jeres produkt løser, hvordan den gør det og for hvem.

Frist for udfyldelse af ansøgningen er 1. januar 2021.

Den 10. december blev der afholdt informationsmøde om Kickstart Innovationen og projektets formalia.
Mødet blev optaget. Vil du se eller gense informationsmødet, kan du se det her:
https://vimeo.com/wocofilm/review/491118514/7064374a50

Sådan bliver du udvalgt

Udvælgelsen af de endelige 10 virksomheder vil tage udgangspunkt i de nedenstående udvalgte kriterier og blive bedømt af et nøje udvalgt ekspertpanel, bestående af tre eksperter inden for teknologi, forretningsudvikling samt bæredygtighed. De tre eksperter vil blive assisteret af en ekspert fra hver storby, med kendskab til storbyen og dens turisme. 

Hent ansøgningsskemaet.

Kriterier vi bedømmer ud fra

 • Efterspørgsel – Hvem er målgruppen og hvad er deres behov for løsningen?
 • Modenhed – Er løsningen blot en tanke eller er der allerede noget som kan testes? 
 • Eksekveringstid – Hvor lang tid vil det tage at implementere?
 • Merforretning - Bidrager løsningen til at andre virksomheder kan skabe forretning og/eller kan andre virksomheder bygge ovenpå løsningen?
 • Skalerbarhed – kan løsningen skaleres i Danmark og/eller internationalt?
 • Bæredygtighed – er der et socialt eller klimaorienteret aspekt i løsningen?
 • Teamet – har teamet de relevante kompetencer til at realisere løsningen?
 • Virksomheden – er virksomheden rustet til at deltage i accelerationsforløbet? 

Inspiration til udfordringer og løsninger

Foto: Maria Sattrup

Plan for accelerationsprocessen

Accelerationsforløbet begynder mandag den 1. marts og løber indtil onsdag den 30. juni.

Accelerationsprocessen begynder med to dages bootcamp, hvor der vil blive lavet en udviklings- og handlingsplan for de fire måneders acceleration. Hvad skal der arbejdes med, hvilke konsulenter skal der inddrages i processen, hvordan skal løsningen testes og med hvem, og så videre.

De fire måneders forløb vil være individuelt fra virksomhed til virksomhed, men fælles er, at der skal afsættes tid internt i virksomheden til at arbejde med produkt og service design. Så løsningen kan testes og tilpasses over flere omgange. 

I løbet af maj 2021 vil alle deltagende virksomheder samles og pitche deres produkt over for hinanden.

Accelerationsforløbets final destination vil være den 30. juni 2021

Overordnet forløb 2021

 • 1. og 2. marts: Kickstart bootcamp
 • Marts - juni: Produkt og service design
 • Maj: Pitch runde
 • 30. juni: Final destination

Kontakt

 

 

 

Wonderful Copenhagen

Jakob Christian Ipland

jci@woco.dk

23710821

                                                                     

VisitAarhus

Anne Sofie Søegaard Thomsen

ast@visitaarhus.com

28101879

 

 

Destination Fyn

Ina Svop

isvop@destinationfyn.dk 

2166 0241

 

 

 

Destination Nord

Julie Holm Nielsen

jn@destination-nord.dk

2830 3490