Utzon Center

Dansk Storbyturisme

Foto: Visit Aalborg

Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme har til formål at skabe innovation i dansk turisme med henblik på at styrke de danske storbyers markedsandele i den globale konkurrence om de storbyrejsende.

Dansk Storbyturisme er et samlende udviklingsselskab for byerne Aalborg, Aarhus, Odense og København. Selskabet sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen, og har til formål at udvikle initiativer på storbyområdet i et tæt samarbejde de fire byer imellem, samt Erhvervsministeriet

Den internationale storbyturisme har i de senere år været i betydelig vækst og bidrager positivt til Danmarks turismeregnskab. Det er forventningen, at der også i de kommende år knytter sig betydelige vækstmuligheder til dette forretningsområde. Dansk Storbyturisme bidrager til at øge tiltrækningen af udenlandske turister fra nær- og fjernmarkederne   til   de   større   danske   byer   gennem   en   fokuseret   indsats   for   udvikling   af turismepotentialerne i de større danske byer.

Stor omsætning og hård konkurrence

Der er et stort behov for at styrke storbyturismen i Danmark, da denne type af turisme i høj grad bidrager til vækst og arbejdspladser. Omsætningen pr. overnatning inden for storbyturisme er f.eks. omtrent fire gange så høj som i kyst- og naturturismen. Samtidig er konkurrencen hård, og der er et stort behov for, at de fire danske storbyer lærer af hinanden, og udnytter de synergier, der er mellem byerne.

I 2020 lanceres en ny fælles strategi, som skal sikre fortsat vækst i de fire byer, og som har fokus på at styrke storbyernes position idet danske turismelandskab.

Relateret indhold

Land & By

Tourism Moves

TourismX

Partnere i netværket