Wonderful Copenhagen
Utzon Center

Dansk Storbyturisme

Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme har til formål at skabe innovation i dansk turisme med henblik på at styrke de danske storbyers markedsandele i den globale konkurrence om de storbyrejsende.

Dansk Storbyturisme er et samlende udviklingsselskab for byerne Aalborg, Aarhus, Odense og København. Selskabet sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen, og har til formål at udvikle initiativer på storbyområdet i et tæt samarbejde de fire byer imellem, samt Erhvervsministeriet

Den internationale storbyturisme har de senere åroplevet betydelig vækst og bidrager positivt til Danmarks turismeregnskab. Under COVID-19 pandemien har storbyturismen dog været særligt hårdt ramt, fordi sygdommen og restriktionerne blandt andet har ført til markant færre internationale rejsende, og de lokale har søgt væk fra byerne, ligesom møde- og erhvervsturismen har været særdeles udfordret. 

Derfor er det meget vigtigt at genoprette storbyturismen, så byerne igen kan bidrage til udviklingen i hele Danmark. Blandt andet i forhold til at sikre tilgængelighed til resten af verden.

Stor omsætning og hård konkurrence

Der er et stort behov for at genoprette storbyturismen i Danmark, da denne type af turisme i høj grad bidrager til vækst og arbejdspladser. Omsætningen pr. overnatning inden for storbyturisme er f.eks. omtrent fire gange så høj som i kyst- og naturturismen. Samtidig er konkurrencen hård, og der er et stort behov for, at de fire danske storbyer lærer af hinanden, og udnytter de synergier, der er mellem byerne.

Dansk Storbyturisme lancerer i år en ny fælles strategi, som skal hjælpe til genopretningen af turismen i de fire byer, og som har fokus på at styrke storbyernes position i det danske turismelandskab.

logo

Medlemmer af Dansk Storbyturisme

Rie Søgaard Jensen

Sekretariatsleder Danske Destinationer

rsj@woco.dk

Mobil:+45 26 81 61 88