Aalborg Waterfront Utzon Center

Dansk Storbyturisme

Foto: Mette Johnsen

Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme har til formål at skabe innovation i dansk turisme med henblik på at styrke de danske storbyers markedsandele i den globale konkurrence om de storbyrejsende.

Dansk Storbyturisme er et samlende udviklingsselskab for byerne Aalborg, Aarhus, Odense og København. Selskabet sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen, og har til formål at udvikle initiativer på storbyområdet i et tæt samarbejde de fire byer imellem. I samarbejdet repræsenteres de fire byer af destinationsselskaberne Destination Nord, VisitAarhus, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen.

Den internationale storbyturisme har de senere år oplevet betydelig vækst og bidrager positivt til Danmarks turismeregnskab. Under COVID-19 pandemien har storbyturismen dog været særligt hårdt ramt, fordi sygdommen og restriktionerne blandt andet har ført til markant færre internationale rejsende, og de lokale har søgt væk fra byerne, ligesom møde- og erhvervsturismen har været særdeles udfordret. 

Derfor er det meget vigtigt at få storbyturismen tilbage på vækstsporet, så byerne igen kan bidrage til udviklingen i hele Danmark.

Storbyturismen tilbage på vækstsporet – en stor og kompleks opgave

Der er et stort behov for at genoprette storbyturismen i Danmark, da denne type af turisme i høj grad bidrager til vækst og arbejdspladser. Omsætningen pr. overnatning inden for storbyturisme er f.eks. omtrent fire gange så høj som i kyst- og naturturismen. Samtidig er konkurrencen hård, og der er et stort behov for, at de fire danske storbyer lærer af hinanden, og udnytter de synergier, der er mellem byerne.

Strategien for Dansk Storbyturisme i 2020-2023 samler de fire storbydestinationer om udvikling og finansiering af konkrete tværgående indsatser, der understøtter byernes særlige rolle i dansk turisme. Strategien har fire fokusområder: 1) Kulturturisme som innovationsplatform, 2) Forretningsudvikling, innovation og samarbejde, 3) Bæredygtig turismeudvikling og 4) Viden på tværs.

Strategien er udarbejdet 2020-21, tilpasset i primo 2023 og har en tidshorisont frem til og med 2023.

logo

Foto:Wonderful Copenhagen

Medlemmer af Dansk Storbyturisme

Rie Søgaard Jensen

Sekretariatsleder Danske Destinationer

rsj@woco.dk