Værktøjer

Her finder du konkrete modeller og metoder, der kan hjælpe dig til blive skarpere til at lave digital markedsføring, brugerinddragelse, virksomheds opbygning, mødeplanlægning og mange andre ting. Redskaberne ligger i print-version, som du kan tage med til møder og workshops.