MOSAIK - content header 04

Om MOSAIK

Foto: MOSAIK

MOSAIK er Dansk Storbyturismes fælles platform for viden og forretningsudvikling i mødet mellem kultur og turisme.

På MOSAIK kan du finde relevant viden, cases og rapporter inden for kultur og turisme. Formålet med platformen er at stille viden til rådighed, som kan styrke kultur- og oplevelsesaktører i forretningsudvikling og på sigt styrke kulturturismen nationalt.

Læs mere om tankerne bag MOSAIK, relevante kulturprojekter og Dansk Storbyturisme herunder.

Eller klik her for at gå tilbage til forsiden

MOSAIK er en ”værktøjskasse” for kultur- og oplevelsesaktører med viden og inspiration til forretningsudvikling. MOSAIK er udviklet som en indgang for kultur- og oplevelsesaktører til viden, værktøjer og inspiration til forretnings- og publikumsudvikling. MOSAIK består af konkrete guides, inspirerende cases, informative webinarer og de seneste rapporter vedrørende kulturgæster og kulturturisme.

Alt indhold er skabt på baggrund af tidligere og eksisterende udviklingsprojekter inden for kulturturisme. Platformen vil løbende blive opdateret med nyt indhold i takt med Dansk Storbyturismes videre arbejde inden for kulturturisme.

MOSAIK er skabt i regi af projektet Kickstart Kulturturismen. Platformen er udviklet og drevet af Dansk Storbyturisme, som består af partnerne Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Fyn og Destination Nord. MOSAIK og Kickstart Kulturturismen (2022) er støttet af Erhvervsministeriet.

 

HVORFOR ”MOSAIK”?

MOSAIK bygger på idéen om en mosaik, som ét hele samlet af mange forskellige dele. Nøjagtigt som et stærkt kultur- og oplevelseserhverv, sammensat af mange forskellige typer af aktører og oplevelser. Og en platform, sammensat af viden og inspiration i mange forskellige former.

 

FORMÅL

Kulturen har de seneste år været – og er stadig – hårdt ramt af kriser forårsaget af blandt andet coronanedlukninger, inflation og stigende energipriser. Kulturinstitutioner og andre oplevelsesaktører er derfor nødt til at omstille og udvikle sig på baggrund af nye udfordringer. Det kræver innovativ produkt- og forretningsudvikling på både kort og lang sigt. 

Formålet med MOSAIK er at skabe en platform for forretningsudvikling i kultur- og oplevelseserhvervet. En platform, der stiller viden og værktøjer til rådighed for kulturaktører landet over, som kan hjælpe dem med at udvikle og styrke deres forretning. For uden attraktive kulturtilbud og -oplevelser er det svært at tiltrække turister til vores destinationer.

 

MØDET MELLEM KULTUR OG TURISME

Kulturen skaber stor værdi for turismen – men turismen skaber også værdi for kulturen. Der er tale om en gensidig værdiskabelse. 

De seneste tal fra VisitDenmark (2019) viser, at en stor del af de internationale turister, særligt storbyturisterne, rejser til Danmark for at opleve og udforske en destinations kulturelle oplevelser – herunder også gastronomi, byliv og den lokale atmosfære. Derfor er et stærkt og attraktivt kulturliv vigtigt for turismen.

En stor del af storbyturisterne kan kategoriseres som kulturturister - en attraktiv målgruppe, da storbyturister i gennemsnit har et højere døgnforbrug end f.eks. kyst- og naturturister. Turisterne er attraktive for kulturen, fordi de kan skabe omsætning, der kan omdannes til udvikling af nye kulturtilbud til gavn for både turister og lokale.

Kulturen er en af de væsentligste grunde til, at vi kan tiltrække gæster til vores storbyer. I et samarbejde på tværs af de fire storbyer har initiativet Kickstart Kulturturismen derfor sat kulturen i centrum for at kickstarte storbyturismen i Danmark i en tid under og efter COVID-19.

Kickstart Kulturturismen satte fokus på de fire storbyers kulturoplevelser og havde til formål at hjælpe kultur- og oplevelsesaktører med at agere i en ny virkelighed med ændret gæsteadfærd, nye præferencer og rejsemønstre. Formålet med projektet var fortsat at sikre en værdiskabelse mellem turisme og kultur gennem ny viden, målrettet kommunikation og udvikling af nye forretningsmodeller og værditilbud. For at skabe værdi for flest mulige kulturaktører, blev nye værktøjer, metoder og viden samlet og videreformidlet på en ny, digital platform for kulturturisme: MOSAIK.

Som led i projektet var en række kultur- og oplevelsesaktører fra storbyregionerne udvalgt på baggrund af motiverede ansøgninger til at deltage i et udviklingsforløb som Kultur-Test-Lab, hvor de deltog i et tilrettelagt udviklingsforløb og testede nye løsninger på udfordringer relateret til corona-krisen.

Projektet blev kickstartet i 2020 med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og blev med støtte fra Erhvervsministeriet og Dansk Storbyturisme fortsat til og med 2022, hvor konsekvenserne af COVID-19 fortsat kunne mærkes i kultur- og turismeerhvervet. Kickstart Kulturturismen blev eksekveret i regi af Dansk Storbyturisme (link) i et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Fyn og Destination Nord.

Læs mere om projektet her

Storbyturisme har i de senere år oplevet betydelig vækst. Som et samlende udviklingsselskab for de fire danske storbyer, Aalborg, Aarhus, Odense og København, arbejder Dansk Storbyturisme for at styrke storbydestinationerne.

Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme har til formål at udvikle initiativer på storbyområdet i et tæt samarbejde de fire danske storbyer imellem – herunder kulturturisme. I samarbejdet repræsenteres de fire byer af destinationsselskaberne Destination Nord, VisitAarhus, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen.

Den internationale storbyturisme, som har oplevet en betydelig vækst de senere år, bidrager positivt til Danmarks turismeregnskab. Under COVID-19 pandemien har storbyturismen dog været særligt hårdt ramt, og det er vigtigt at få storbyturismen tilbage på vækstsporet, så byerne igen kan bidrage til udviklingen i hele Danmark. Og her spiller en styrket kulturturisme en vigtig rolle, da over halvdelen af internationale storbyturister kan kategoriseres som kulturturister (VisitDenmark).

Læs mere om samarbejdet og aktuelle projekter her

I udviklingsprojekter og -forløb kan det være en stor fordel at arbejde ud fra en iterativ udviklingsproces. Det vil sige en proces, der er designet til at skabe viden og resultater igennem en trinvis læringscyklus.

I denne type proces  bevæger I jer fra abstrakt til konkret, fra den spæde idé til det konkrete og færdige produkt eller værditilbud. Fra problem til løsningsidé, fra udvikling til testning og til sidst fra tilretning til implementering - eller fra TÆNK til SKAB til TEST.

Læs mere om metoden her

Partnerne bag MOSAIK:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Katrine Holmgaard Hansen KHH
For yderligere information, kontakt venligst:

Manager - Culture

khh@woco.dk