MOSAIK - small header logo
MOSAIK - content header 04

Den iterative udviklingsproces

Foto: MOSAIK

Derfor arbejder vi med overskrifterne TÆNK, SKAB og TEST, når vi præsenterer indholdet på MOSAIK.

I udviklingsprojekter og -forløb kan det være en stor fordel at arbejde ud fra en iterativ udviklingsproces. Det vil sige en proces, der er designet til at skabe viden og resultater igennem en trinvis læringscyklus. Med denne tilgang er der større sandsynlighed for at opdage og rette fejl tidligt i processen, hvilket på sigt kan spare jer for omkostninger.

I en iterativ udviklingsproces bevæger I jer fra abstrakt til konkret, fra den spæde idé til det konkrete og færdige produkt eller værditilbud.


Den iterative proces er både udvikling og læring, hvor forløbets beslutninger og løsninger bygger på løbende læring og indsigter.

I en iterativ udviklingsproces bevæger I jer fra abstrakt til konkret, fra den spæde idé til det konkrete og færdige produkt eller værditilbud. Fra problem til løsningsidé, fra udvikling til testning og til sidst fra tilretning til implementering. Fra tænk til skab til test.

MOSAIK - den iterative udviklingsproces

Foto:MOSAIK

TÆNK: Forstå konteksten

 

Allerede i begyndelsen, men også i resten af udviklingsprocessen, er det vigtigt forstå konteksten med udgangspunkt i brugernes behov og oplevede potentialer og udfordringer. På MOSAIK finder du den seneste viden, vedrørende kultur og turisme, i rapporter og analyser, men også cases, webinarer og podcasts om aktuelle temaer.

 

SKAB: Målret løsningsidé og kommunikation

 

Når konteksten og vidensgrundlaget er kortlagt, og mulighedsrummet for forandring er defineret, kan I begynde at bygge på jeres løsningsidé. På MOSAIK finder du guides og viden, der klæder jer på til at gå fra problem til løsning.

 

TEST: Få nye indsigter

 

En vigtig del af den iterative proces er testning og herefter tilretning på baggrund af nye indsigter og læringer. På MOSAIK finder du bl.a. håndgribelige guides og metoder at arbejde med brugertest af både idéer, prototyper og ”færdige” værditilbud, og vejledninger til interview og spørgeskemaer.