MOSAIK - small header logo
Helsingør kulturcase

M/S Museet for Søfart X Helsingør Museerne

Foto: Lukas Bukoven

Signaturværk for Helsingørs kultur skal øge interessen for byens fortællinger og binde historien om havnen og byen sammen

Helsingør Museerne og M/S Museet for Søfart gået sammen om at skabe et signaturværk for Helsingørs kultur, der skal øge interessen for byens historie og binde historien om havnen og byen sammen. Dataindsamling skal undersøge om signaturværket kan blive skalerbart som en genkendelig markør for byens kultur.

Helsingør Museerne består af tre kulturhistoriske museer i bymidten og brænder for at formidle Helsingørs lokalhistorie til både lokale og besøgende. M/S Museet for Søfart er placeret i byens havn fortæller den storslåede maritime historie om Danmark og Helsingørs vigtige rolle.

”Sejl” hedder det nye signaturværk, der er skabt specifikt til Helsingørs gader og pladser, og som skal gøre det nemt for byens besøgende og lokale at få et blik ind bag ved byens historiske kulisse og tilgængeliggøre de stedbundne fortællinger.

Helsingør
Foto: Lukas Bukoven
kulturcase
Foto: Lukas Bukoven

Innovation, storytelling og borgerinddragelse er gået hånd i hånd under udviklingsarbejdet. I samarbejde med den verdenskendte designerduo Egeværk har kulturinstitutionerne initieret skabelsen af af signaturværket, som skal formidle Helsingørs stedbundne fortællinger i gadeplan og motivere til øget kulturforbrug.

Helsingør vil have mere kultur i gaden
I første omgang har man i projektet testet en prototype, som har stået midlertidigt på forskellige signifikante placeringer for byens kultur og historie. 

En del af testforløbet har været en undersøgelse af forbipasserendes færden omkring værket i august 2023 med 142 interviews og 246 observationer. Her svarer 58% af de adspurgte, at Helsingør bør gøre mere ud af at fortælle om byens historie i gadebilledet, og 13 % fortæller, at det er mere sandsynligt, at de vil besøge en kulturinstitution, efter de har set værket. Der er altså grobund for at styrke byens historie og inspirere til besøg på byens kulturinstitutioner.

De lokale er medskabere
For aktørerne bag projektet, Museet for Søfart, Museerne Helsingør og den lokale designerduo Egeværk, har det været afgørende at involvere de lokale i udviklingsprocessen. Kulturaktørerne oplever at de lokale borgere føler ejerskab og stolthed over værket ved at være medskabere. Ligeledes har valget af Egeværk, som lokale kunstnere, forstærket de lokales ejerskab og understøttet det kreative erhverv i byen.

Helt praktisk blev det i projektet erfaret, at det ved borgerinddragelse fungerer godt at invitere udvalgte borgere personligt og derved sikre en bred og interesseret vifte af lokale, der har repræsenteret Helsingørs interesser under udviklingen. 

Det er håbet at værket kan blive signatur for det historiske Helsingør, og at der i fremtiden vil komme flere ”Sejl” i bybilledet.

Projektet er eksekveret under temaet Connect fra kulturvisionen for Hovedstaden CopenCore. Teamet Connect har som formål at gøre kulturen mere synlig i bybilledet, samt styrke sammenhængen mellem kulturoplevelser i Hovedstaden.

Ved spørgsmål til casen, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

Projektet er støttet af 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse