Copenhagen Light Festival

CopenCore: Kulturvision og handlingsplan

Foto: Marc Skafte-Vaabengaard


Hovedstadens fælles vision for kulturturisme 2022-2030.
Dyk ned i både kulturvision og handlingsplan nedenfor.

CopenCore: Kulturvision

For første gang er der udarbejdet en fælles vision for hovedstadens kulturturisme i et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Københavns kommune. Visionen er udarbejdet på baggrund af et grundigt vidensarbejde og en bred inddragelse af aktører inden for kultur, turisme og kreative erhverv.

CopenCore – en metropol, hvor kultur er kernen.

Covid-19-pandemien har tydeliggjort værdiskabelsen mellem kultur og turisme, og skabt behovet for et styrket samarbejde om kulturturisme på tværs af sektorer og organisationer.

CopenCore skal sætte retning og samle i udviklingen af hovedstaden som kulturdestination. Det er visionen at udvikle en metropol, hvor kultur er kernen. En hovedstad, der skaber rum og rammer for at udvikle vores kombination af kulturarv, livsstil og atmosfære. Sammen løfter vi vores kulturelle styrker til nye højder ved at skabe nærværende kulturoplevelser, der samler og sætter varige aftryk hos lokale og besøgende.

Visionen består af fire centrale temaer, der hver kan læses som en agenda, som visionens interessenter er sammen om at løfte:

CopenCore: Handlingsplan

Handlingsplanen skal realisere kulturvisionen CopenCore og er udarbejdet i tæt dialog med hovedstadens kultur- og oplevelsesaktører. Det er hele hovedstadens handlingsplan. Her kan vi samles om særlige indsatser og tematikker inden for visionens fire strategiske temaer, der styrker os som en attraktiv og innovativ kulturmetropol for både besøgende og borgere.

Formålet med handlingsplanen er at se på tværs og skabe sammenhæng i større initiativer hos hovedstadens aktører inden for kultur, turisme og kreative erhverv, så det bliver nemmere at samles og løfte i flok – kun på den måde kan hovedstaden give genlyd internationalt.

Et levende dokument

Udbuddet af kultur er stort i hovedstaden og udvikler sig hele tiden, og det samme gør indsatser og aktiviteter, der styrker hovedstaden som kulturdestination. Derfor er der fokus på de større, strategiske og finansierede indsatser i denne handlingsplan.

Handlingsplanen fokuserer derfor på større, strategiske og finansierede indsatser og aktiviteter. Den giver et samlet overblik over planlagte aktiviteter og faste events i hovedstaden, som styrker hovedstaden som kulturdestination. 

Mirrored image in puddle at Thorvaldsens Museum

CopenCore: Handlingsplan

Foto: Thorvaldsens Museum / Viggo Lundberg
Gæster på Glyptoteket

CopenCore: Aktivitetsplan

Foto: Marc Skafte-Vaabengaard
Sankt Hans in Frederiksberg Garden Copenhagen

CopenCore: Eventoverblik

Foto: Morten Svane
Signe Krarup Hansen SKR
For mere information:

Senior Manager – Culture

skr@woco.dk