MeetDenmark logo
MDk- Værktøj

Når I vil have indsigt...

Foto: MeetDenmark

Brug værktøjerne når I skal analysere væsentlighed og impact.

Hvis I ønske at ønsker at finde ud af hvor I bedst kan fokusere jeres bæredygtighedsindsats, med hensyn til både virksomhedens interne strategi og de forventninger, jeres interessenter har til jer. Og I gerne vil skabe en meningsfuld dialog med jeres nærmeste interessenter inden for værdikæden. SÅ kan dette kan gøres ved hjælp af Dialogværktøjet, Væsentlighedsværktøjet og CSRD-rapporteringsværktøjet.

Dialogværtøjet hjælper jer til indgå i en dialog om bæredygtighed med jeres nærmeste interessenter i værdikæden; leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere.

Væsentlighedsværktøjet er et samlet dokument til hele jeres arbejde med at skabe overblik over alle de relevante bæredygtighedsemner og -aktiviteter i og omkring jeres forretning, der kan være interessante for jer at forholde sig til.

Ved hjælp af CSRD-Rapporteringsværktøjet får I et solidt vidensgrundlag om de bæredygtighedsemner, som gør virksomheder attraktive som leverandører.

MDk- Værktøj
MeetDenmark

Hent værktøj og guide til Dialogværktøjet

MDk- Værktøj
MeetDenmark

Hent værktøj og guide til Væsentlighedsværktøjet

MDk- Værktøj
MeetDenmark

Hent værktøj og guide til CSRD-Rapporteringsværktøjet