MeetDenmark logo
Mdk_ Cykle

Sommerpakken

Foto: Viggo Lundberg

Sommer- og erhvervspakken var et vigtigt redskab til at genstarte erhvervs- og mødeturismen på bagkant af Covid-19 pandemien. I perioden 2021-2023 gennemførte MeetDenmark med midler fra Sommer- og erhvervspakken syv større indsatser. Læs mere om de 7 indsatser her. 

Sommer- og erhvervspakken var et vigtigt redskab til at genstarte erhvervs- og mødeturismen på bagkant af Covid-19 pandemien. I perioden 2021-2023 gennemførte MeetDenmark med midler fra Sommer- og erhvervspakken syv større indsatser, der alle havde til formål at bidrage til, at danske erhvervsturismevirksomheder og -destinationer skulle stå bedst muligt i den skarpe internationale konkurrence efter pandemien med ny viden om kundernes ændrede behov og krav samt nye bæredygtige produkter og forretningsmodeller.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier blev i 2021 enige om en samlet pakke, der skulle hjælpe de erhverv som blev særligt hårdt ramt af Covid-19 pandemien og sætte gang i eksporten. Som en del af den politiske aftale blev der bevilget 13 mio. kr. til MeetDenmark. Nu er indsatserne afsluttet med flere gode resultater.