MeetDenmark logo
MDK - gro

Indsats #4

Foto: Martin Heiberg

Fremme af erhvervs- og mødeturismens bæredygtige omstilling 

Formål:
Formålet med indsatsen var at fremme den bæredygtige omstilling af dansk erhvervs- og mødeturisme for dermed at bevare bæredygtighed som en stærk konkurrenceparameter for de danske mødedestinationer og -virksomheder. MeetDenmark skulle bl.a. udvikle en samlet plan som kunne sætte strategisk retning på branchens bæredygtige omstilling, gennem en række fælles initiativer.

Aktiviteter og resultater:
MeetDenmarks plan for bæredygtig omstilling af dansk erhvervs- og mødeturisme blev offentliggjort primo september 2022. Planens i alt 11 initiativer var udviklet på baggrund af en større analyse af status og behov ift. bæredygtig omstilling i branchen, som både fokuserede på udbuds- og efterspørgselssiden samt en række af de destinationer vi særligt konkurrerer i mod.

Sommerpakken var en vigtig finansieringskilde til initiativernes implementering. Initiativernes implementering blev suppleret med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse via Kickstart 2.0 projektet, ”Hub for Innovation in Tourism”, det såkaldte legacy-projekt samt midler fra Partnerskabet for bæredygtig udvikling af dansk turisme.

For at sikre, at initiativerne blev designet med størst mulig effekt, etablerede MeetDenmark bl.a. et nationalt Sounding Board for bæredygtighed i erhvervs- og mødeturismen. Boardet, der fortsat eksisterer, har syv medlemmer fra små og store erhvervsturismevirksomheder på tværs af landet. MeetDenmark har derudover etableret et bæredygtighedsnetværk, hvor foreningen bl.a. via nyhedsbreve formidler viden og tilbud til branchens virksomheder.

Læs mere om Plan for bæredygtig omstilling i dansk erhvervs- og mødeturisme og dens initiativer her