MeetDenmark logo
ChildrenNeedArts_Conference_2023

Indsats #3

Foto: Lukas Bukoven

Større værdiskabelse for kunder og destination 

Formål:
Indsatsen skulle styrke det internationale kendskab til Danmark som førende destination ift. at skabe større værdi for kunder og destination ifm. kongresser (legacy). Indsatsen skulle således bidrage til at øge efterspørgslen efter Danmark som møde- og kongresdestination med baggrund i den ’first-mover’ fordel er oparbejdet siden 2017. Indsatsen skulle endvidere sikre, at en bredere kreds af danske mødedestinationer og interessenter i og uden for mødebranchen blev bekendt med de redskaber og metoder, som MeetDenmark har udviklet med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Aktiviteter og resultater
I 2023 udgav MeetDenmark en større rapport, som samler op på de danske legacy-erfaringer og de udviklede værktøjer. Ifm. offentliggørelsen gennemførte MeetDenmark en række kommunikationsaktiviteter, der skulle sikre størst mulig opmærksomhed omkring rapporten og de danske mødedestinationers ekspertise inden for legacy. Dette resulterede bl.a. i en artikelserie i et af de førende internationale branchemedier (SKIFT Meetings) og et oplæg på den årlige ICCA verdenskongres, som har omkring 1.000 deltagere fra branchen.

I sin hjemlige kommunikation har MeetDenmark særligt fokuseret på de danske klynger og virksomheder inden for danske styrkepositioner for at gøre opmærksom på det markante potentiale, som de danske kongresværtskaber har – fx ift. videnoverførsel, talenttiltrækning, international netværksdannelse og samarbejder samt profilering. Dette var bl.a. temaet for en debat, som MeetDenmark gennemførte på Folkemødet i 2023.

Se mere om den danske legacy-indsats for bredere erhvervs- og samfundsmæssig værdiskabelse af danske kongresværtskaber her