MeetDenmark logo
MDK- Konference 2023

Indsats #7

Foto: MeetDenmark

Styrket formidling af viden til danske møde- og kongresdestinationer

Formål:
Indsatsen havde til formål at sikre, at flere aktører i dansk erhvervs- og mødeturisme får kendskab til og aktivt bruger den viden, som bliver udviklet i MeetDenmark.

Resultater:

For at udbrede kendskabet til den viden som genereres i MeetDenmark, og som er offentlig tilgængelig, samt styrke netværket og erfaringsudvekslingen på tværs af landets mødedestinationer har MeetDenmark bl.a. udsendt nyhedsbreve målrettet erhvervsturismemedarbejdere på de danske destinationer og afholdt to årlige netværksmøder.

Ud over nyhedsbreve og netværksmøder målrettet de danske mødedestinationer har MeetDenmark afholdt workshop og events for branchens aktører i forskellige sammenhænge og kommunikeret via foreningens LinkedIn profil og hjemmeside samt branchemedier.