Øens have

Foto:Giuseppe Liverino

Værktøjskasse

Lokalinddragelse handler i første omgang om at forstå den kontekst, man bevæger sig ind i – og hvem er bedre eksperter end dem der har sin daglige gang i lokalområdet?

Arbejdet med lokalinddragelse er i denne værktøjskasse inddelt i tre faser:

  1. Forstå konteksten og hvilke udfordringer, der måtte være indenfor jeres område
  2. Få de rigtige kræfter med om bordet for at skabe løsninger sammen
  3. Test løsningerne af på brugerne

Forstå konteksten

At forstå konteksten er det indledende og analytiske arbejde, I igangsætter i begyndelsen af jeres projekt for at få mere viden om det område I skal, eller allerede arbejder i, og hvilke problemer eller udfordringer der er aktuelle at have for øje.

Brug værktøjerne til at klargøre rammerne for projektet, og få overblik over, hvilke hovedaktører der arbejder i lokalområdet.

Skab løsninger sammen

Løsninger skabes bedst i fællesskaber, hvor flere interesser og motivationer er til stede. Her finder I en samling af værktøjer, der hjælper jer med at få udvalgt, hvem der er relevant at inddrage, når der arbejdes fra problem til konkret løsning.

Test nye løsninger

Når løsningen er fundet, er det tid til at teste den! Test er den bedste måde at se, hvordan jeres idéer, prototyper og produkter klarer sig i virkelige miljøer - og med rigtige brugere. Test jeres idéer og prototyper med forskellige testformer og rigtige brugergrupper for at forstå, hvad der virker, og hvad der ikke virker i jeres nye løsning.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse