Odins Odense

Odins Odense

Foto: VisitOdense

Jernalderlandsbyen har skabt en gastronomisk teateroplevelse for deres gæster med afsæt i de historiske rødder

Jernalderlandsbyen Odins Odense deltog som Kultur-Test-Lab i Kickstart Kulturturismen, hvor de udviklede og testede et nyt oplevelseskoncept, som forbinder jernalderens historier og madkultur. Det nye koncept tydeliggjorde blandt andet et potentiale for jernalderlandsbyen i at skabe kulturoplevelser målrettet virksomheder og for en højere værdisætning af deres kulturtilbud.

Det nye oplevelsesformat, ”Smag Jernalderen”, inddrager gæsten i jernalderens univers og liv i et gastronomisk totalteater, hvor gæsten selv får lov til at rejse 2000 år tilbage i tiden og prøve kræfter med oldtidens madkultur.

 

Odins Odense

Foto:VisitOdense

Effektmåling tydeliggør potentialer

I forbindelse med projektet blev der lavet en effektmåling af Odins Odenses nye koncept ved blandt andet at spørge gæsterne ind til deres oplevelse. Effektmålingen viste at ”Smag Jernalderen” var både velbesøgt, og at gæsternes tilfredshed var meget høj.

Gæsternes tilfredshed med oplevelsen steg i høj grad i kraft af deres egen indsats og i interaktionen med de øvrige deltagere. Jo højere egen indsats og jo mere interaktion, jo højere værdi tilskrev gæsterne deres oplevelse.

Det er også en væsentlig grund til, at effektmålingen tydeliggjorde et potentiale for Odins Odense i at satse mere på arrangementer for virksomheder fremadrettet. Denne type arrangementer kræver færre udgifter i form af personaleressourcer og indkøb, men giver en stor værdi for gæsterne. Og oplever gæsterne en stor værdi og høj kvalitet, bliver det muligt at sætte prisen derefter.

Det fremgår tydeligt i resultaterne af effektmålingen, at gæsterne oplever ”Smag Jernalderen” som en oplevelse i højkvalitet. Denne indsigt har givet Odins Odense mod til at værdisætte deres koncept højere i fremtiden.

Den gastronomiske oldtidsoplevelse blev kun markedsført på dansk og var som udgangspunkt målrettet et dansk publikum. Alligevel var nogle af deltagerne udenlandske gæster. Det peger på at denne type arrangementer med mad som omdrejningspunkt også kan henvende sig til et internationalt marked. En mulighed som Odins Odense vil kigge mere på fremtiden.

Næste skridt

Det næste skridt for jernalderlandsbyen er at skræddersy deres oplevelse og koncept til forskellige målgrupper. En version af oplevelsen skal udbydes specifikt som firmaarrangement. Derudover skal et mere eksklusivt tilbud målrettes mindre grupper, der ønsker at blive fordybet i universet med en helhedsoplevelse og mere teater.

Markedsføringen af ”Smag jernalderen” skal fylde mere fremadrettet, hvor både en ny hjemmeside, en madblog, og en kampagne målrettet virksomheder skal understøtte Odins Odenses nye forretningsben.

Mosaik

Læs mere om kulturturisme på MOSAIK

Foto: Mosaik

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.