Træer, Skt. Thomas Plads, Cykler

Viden om bæredygtighed

Foto: Astrid Maria Rasmussen

En samling af analyser og rapporter udarbejdet for og i samarbejde med Wonderful Copenhagen

Vi har her samlet de forskellige analyser og rapporter Wonderful Copenhagen har fået udarbejdet med et fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed i Turismeerhvervet
Rapporten er udarbejdet på foranledning af Wonderful Copenhagen, der har bedt Analyse & Tal undersøge bæredygtighed i turismeerhvervet i København. Den er baseret på interviews med ledere og bæredygtighedsspecialister fra 29 virksomheder og statslige institutioner, der hver især har fortalt om deres erfaringer, udfordringer og forventninger omkring den bæredygtige omstilling.

Besøgendes syn på bæredygtighed i KBH
Rapporten er udarbejdet på foranledning af Wonderful Copenhagen, der har bedt TripDoodler undersøge besøgendes syn på bæredygtighed i København.
MERE OM RAPPORTEN HER

Fem fortællinger om bæredygtighed og udvikling
Igennem forløbet Bæredygtig Business har 14 turismevirksomheder indtil videre arbejdet med rådgivere, der har hjulpet med at sætte skub i udviklingen. I denne case-samling præsenterer vi fem aktører, der alle har skabt fremdrift i deres bæredygtighedsarbejde på forskellige måder. De fem aktører fortæller om, hvorfor de mener, det er vigtigt at arbejde med bæredygtighed i deres forretningsudvikling; de fortæller om, hvad de har lært i forløbet, og hvad der er kommet og kommer ud af det. Det arbejde, de har gjort, viser både ambitionerne og de praktiske hensyn, der er vigtige at huske undervejs.

I videoen nedenfor får du fortællingen om forløbene med Arthur Hotels, Medvind og Sparta.

Partner Playbook

I vores Partner Playbook kan I læse mere om Københavns nye kernefortælling og de dertilhørende styrkepositoner samt finde inspiration og guidelines til, hvordan I bedst muligt kan aktivere strategien i egen markedsføring.

Karen Blixen Museum Rungstedlund

Bæredygtig mobilitet og wayfinding

Foto: Anders Bøggild

Bæredygtig mobilitet og wayfinding

En undersøgelse fra Forbrugerrådet TÆNK om danskernes vaner og holdning til offentlig transport viser, at en tredjedel af borgerne i Region Hovedstaden er utilfredse med den offentlige transport på grund af upålidelige og få afgange. Undersøgelsen viser desuden, at næsten halvdelen mener, at den offentlige transport i Danmark er for dyrt. Det understøtter det generelle billede af, at passagertallet for bus og tog over de senere år er faldet – det viser tal fra Transportministeriet.

Følgende rapport kortlægger barrierer og motivation for at tage offentlig transport samt adresserer en række hovedindsigter omkring wayfinding generelt. Derudover indeholder den en række anbefalinger til, hvordan kulturinstitutioner med kommunikation kan tydeliggøre fordelene ved at gøre brug af offentlig transport.

Rapporten tager afsæt i tre specifikke kulturinstitutioner i Region Hovedstaden; Esrum Kloster & Møllegård, Frederiksborg og Karen Blixen Museum, hvor der er indsamlet empiri i form af desktop-research, feltarbejde og kvalitative interviews med gæster og personale på kulturinstitutionerne. Rapporten er udviklet på baggrund af ovenstående viden og data, og arbejdet er udført af kommunikationsbureauet Lead Agency i samarbejde med Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.

Læs de 3 cases nedenfor