Comeback Copenhagen 2023

Comeback Copenhagen 2023

Foto: Terry Mclaughlin

Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen har i fællesskab lanceret genopretningsplanen for hovedstadens turisme, Comeback Copenhagen 2023.

Planen fokuserer både på at få væksten tilbage og samtidig sætte retningen for hovedstadens turisme de kommende år. Den indeholder fire langsigtede ambitioner, som bliver retningsgivende for udviklingen af hovedstadens turisme i de kommende år:

1: Turismen tilbage på vækstsporet

2: Omstilling til en ny markedssituation

3: Turisme til gavn for hele hovedstaden og hovedstadens indbyggere

4: En førende grøn turistdestination

For at indfri ambitionerne igangsættes 12 initiativer som gennemføres i 2022-2023, og som hver især bidrager til realiseringen af minimum én ambition. Planen bygger oven på igangværende indsatser hos staten, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen, og der er i planen fastsat en række ambitiøse pejlemærker for arbejdet med udviklingen af turismen.

De fire ambitioner:

Comeback 2023 Ambition 1
Comeback 2023 Ambition 1 ikon

Ambition 1: Turismen tilbage på vækstsporet

Comeback 2023 Ambition 2
Comeback 2023 Ambition 2 ikon

Ambition 2: Omstilling til en ny markedssituation

Comeback 2023 Ambition 3
Comeback 2023 Ambition 3 ikon

Ambition 3: Turisme til gavn for hele hovedstaden og hovedstadens indbyggere

Comeback 2023 Ambition 4
Comeback 2023 Ambition 4 ikon

Ambition 4: En førende grøn turistdestination

De 12 initiativer:

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 1

Ekstraordinær fælles markedsføring af hovedstaden

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 2

Maksimal værdiskabelse ved events

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 3

Genetablering og fastholdelse af internationalt rutenetværk til Københavns Lufthavn

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 4

Tiltrækning af arbejdskraft og nye kompetencer til turismebranchen

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 5

Copenhagen Travel Lab skal styrke omstillingen af turismeerhvervet

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 6

Omstilling og opgradering af hovedstadens kongrestilbud

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 7

Borgere og lokale involveres i turismeudviklingen

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 8

Tættere samspil mellem storby-, kyst-, kultur- og naturturisme i hovedstadsregionen

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 9

Verdensklasse gastronomi-oplevelser

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 10

Stærkere kulturtilbud gennem øget internationalisering

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 11

Hovedstaden forrest på bæredygtighed

Comeback Copenhagen 2023 Initiativ 12

Bæredygtigt krydstogt