Et tur med i maskinrummet hos Convention

En tur med i maskinrummet hos Convention

Foto: CVB

Sikkerhed og sundhed. Bæredygtige løsninger og hybride mødeformer. Vaccinepas og ’the New Normal’. Tag en tur med i maskinrummet hos Convention og få indblik i, hvordan kongres, events og M&I arbejder med at forblive 'Top of Mind' hos de rette beslutningstagere i ind- og udland.

Hvordan går I til arbejdet for fortsat at minde beslutningstagere o.a. om de mange fordele ved at benytte sig af kongres destination København?

Bettina Reventlow-Mourier, Deputy Convention Director - Head of Congress i Convention:

"Det handler i høj grad om at være synlig i markedet og løbende holde kontakt med vores meget omfattende netværk af kunder, partnere og alliancer. Samtidigt sørger vi for at hjælpe vores foreninger og partnere med at sikre at de kongresser, der ikke kan finde sted, bliver udskudt frem for aflyst."

"Vi byder fortsat på alt det, vi kan, og lykkedes også i 2020 med at vinde en del kongresser til byen i fremtidige år. Der er i år en betragtelig indsats planlagt med at udvikle relevante nye produkter til et marked, der er i stærk forandring. Udviklingen af Copenhagen Legacy Lab er eksempelvis mere relevant nu end nogensinde og her opruster vi. Samtidigt arbejder vi bl.a. med færdiggørelse af en ny bæredygtighedsguide, optimering af bidding materialer, afdækning af nye afviklingsmodeller, tilrettelæggelse af en ny digital kongreskampagne til leads generering samt tre målrettede research projekter."

Hvad kan give Hovedstadsregionen et skub i rette retning på eventsiden, når restriktionerne forventes lempet i løbet af 2021?

Kim Mejnert Frydensbjerg, Head of Events:

"2021 handler om at hjælpe events til afvikling, bringe mennesker ind til dem og sikre at de, der kommer, bliver længere tid. Dette vil vi blandt andet bruge vores nyudviklede 'værtsskabsaktiveringsmodel' til, som skal fungere som bindeled mellem events, byen og erhvervslivet. Derudover har vi nogle store bud på events under opsejling og tror på, at vi med lidt held og politisk velvilje kan lande et rekord højt antal bed-nights på eventområdet."

Hvad sker der på M&I-fronten i 2021 i både ind- og udland, og hvordan skal kunderne lokkes retur?

Lene Corgan, Head of Business Development - Business Events:

"Møde- og incentive industrien er lige nu hårdt ramt af forsamlingsrestriktionerne i ind- og udland, men der er lys forude med udrulningen af vaccinerne. Kunderne fortæller, at der, trods de nye erfaringer med online møder, stadig er et stort ønske og behov om at møde fysisk, så snart at det kan lade sig gøre."  

"Konkurrencen bliver imidlertid benhård, når det hele åbner op igen, og derfor er det vigtigt, at vi holder København 'Top of Mind' hos vores kunder og får budskabet ud om, at man i Greater Copenhagen kan afholde møder og events under trygge forhold. M&I-teamet deltager derfor løbende på online salgsworkshops på de internationale markeder, samtidig med at der forberedes salgskampagner i både ind- og udland, som skal være med til at løfte efterspørgslen på det fysiske møde i Greater Copenhagen. Der arbejdes endvidere på en inspirationsturs-strategi for såvel nationale som internationale kunder, som vil blive inviteret til København, så snart det er muligt."

Læs mere om Conventions mange aktiviteter og initiativer her