cll dk

Copenhagen Legacy Lab

Foto: Copenhagen Convention Bureau

 

Kan kongresser og megaevents være med til at skabe positive og langsigtede effekter? Ja, så længe at der arbejdes strategisk og systematisk med dem. Det er det, som Copenhagen Convention Bureau har sat Copenhagen Legacy Lab i verden for at sikre.

Hovedstaden står stærkt ved at være rangeret som en af verdens mest populære kongresbyer, og hvert år besøger flere end 100.000 forskere, specialister og erhvervsfolk byen. Udover at være en populær kongresby, har København også en stærk tradition for at afvikle internationale megaevents med stor succes.

De mange besøgende fra kongresser og megaevents skaber stor omsætning og jobs for serviceerhvervene i København. De tiltrækker nemlig både nationale og internationale gæster til byen, og udover et højt døgnforbrug, bidrager de også på en lang række andre punkter. Kongresser giver blandt andet virksomheder, forskningsmiljøer og borgere adgang til viden, nye trends, investeringer, partnerskaber, netværk og kompetencer. Samtidig er megaevents med til at profilere København internationalt, skabe liv og oplevelser og bidrager med kulturel værdi, som kommer både lokale borgere, besøgende og destinationen til gode.

Derfor er kongresser og megaevents stærke katalysatorer for strategisk udvikling, fordi de netop kan medvirke til at skabe positiv forandring hvis der arbejdes systematisk med legacy.

Copenhagen Legacy Lab er en gratis service, der har fokus på at øge de positive og blivende effekter fra både kongresser og events. Dette gøres ved at arbejde tæt sammen med relevante beslutningstagere.

Det er helt centralt for Copenhagen Legacy Labs arbejde, at der identificeres en strategisk og fælles målsætning med udgangspunkt i nationale agendaer. Den vil ofte være inspireret af FN's 17 Verdensmål og understøtte drivere for økonomisk vækst og samfundstransformation. Det kan eksempelvis være mere kvalificeret arbejdskraft eller bedre regulering, som kan bidrage til at fremme teknologi og innovation.

Med udgangspunkt i den valgte målsætning vil Copenhagen Legacy Lab forsøge at involvere relevante stakeholdere på tværs af sektorer, som hver især kan bidrage positivt til problemstillingen i et langsigtet perspektiv.

I samarbejde med de involverede stakeholdere udvikles og designes aktiviteter, der kan støtte op om kongressen eller eventen (f.eks. en talent-workshop). I relation til kongresser tages der udgangspunkt i en konkret problemstilling, mens megaevents har fokus på uudnyttede muligheder og potentialer. Disse aktiviteter vil vi som oftest monitorere og evaluere over tid. Hele processen faciliteres med udgangspunkt i vores 7-step model, som skræddersyes til den enkelte kongres eller event.

 

Mere information

På vores engelske hjemmeside kan du blandt andet læse mere om Copenhagen Legacy Labs tilgang, finde vores arbejdsværktøjer og høre danske værter fortælle om, hvordan det det har været at arbejde med legacy:

 

Fakta

Copenhagen Legacy Lab samarbejder med en række aktører som f.eks. Wonderful Copenhagens Life Science Alliance og Green Conference Alliance. Indsatsen er støttet af Københavns Kommune, Erhvervsministeriet, Meetingplace samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

CLL Logo

Foto:Copenhagen Legacy Lab

Copenhagen Convention Bureau 2024

Foto:Wonderful Copenhagen

Gerda Marie Rist GMR
Kongres

Lead of Copenhagen Legacy Lab

gmr@woco.dk

Jakob Kjeldgaard Jensen JKJ
Megaevents

Manager - Copenhagen Legacy Lab

jkj@woco.dk

 

Læs mere om Copenhagen Legacy Lab og indsatsens arbejde med at skabe bredere værdi fra kongresser og events.