GRO

Convention

Foto: Martin Heiberg

Hovedstaden er en populær destination for både internationale videnkongresser og for internationale kultur- og sportevents – hvilket fremgår af både ICCAs årlige opgørelser over mest populære kongresbyer i verden og Sportcals liste over verdens bedste sportsbyer. 

Wonderful Copenhagens indsats for tiltrækning af internationale videnkongresser, møder & business events og internationale kultur- og sportevents til Greater Copenhagen er samlet i Convention-afdelingen.

Hvert år byder Wonderful Copenhagen, i tæt samarbejde med partnerkredsen, på omkring 100 internationale videnkongresser og vinder heraf ca. halvdelen til afholdelse i hovedstaden. Bag hvert bud ligger et stort forarbejde med at udpege de kongresser, der er relevante for København at byde på, mobilisering af lokal kongresvært fra det pågældende fagmiljø, organisering af samarbejdende aktører omkring værtskabet og udarbejdelse af et komplekst budmateriale, der skal sælge den danske hovedstad som værtsby.

Business

Copenhagen Legacy Lab

Foto: Martin Heiberg

Budmaterialet favner alt fra politisk og faglig opbakning, praktik omkring venue, logistik og hotel-allotments, potentiale for bredere forankring af kongressen samt for destinationen. De enkelte budprocesser omfatter desuden en international PR- og lobbyindsats. 

Kongresindsatsen sker i tæt samarbejde med partnerne i foreningen Meetingplace, der samler en lang række aktører fra hele værdikæden omkring erhvervsturisme, og som er forankret i Wonderful Copenhagen. Endvidere sker indsatsen i samarbejde med City of Congresses-projektet og med det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark, der er forankret i Wonderful Copenhagen.

Møder og incentives

Ud over de store videnkongresser markedsfører Convention-afdelingen Greater Copenhagen som destination for møder, incentives og øvrige business events på prioriterede markeder gennem kampagner og salgsaktiviteter, bl.a. i samarbejde med VisitDenmark.

Indsatsen med at tiltrække møder & incentives mm. sker ligeledes i tæt samarbejde med partnerne i Meetingplace, og her håndteres årligt et stort antal internationale forespørgsler og leads på konkret forretning til destinationen.

Byder på events

Convention-afdelingens ekspertise i forhold til håndtering af internationale budprocesser går igen i eventindsatsen.

Wonderful Copenhagens indsats for tiltrækning af events sker i samarbejde med Københavns Kommune og Sport Event Denmark og fokuserer både på tiltrækning af internationale kultur- og sportevents og værtskabsaktivering med henblik på internationale besøgende og lokale interessenter. Derudover sekretariatsbetjener Wonderful Copenhagen Københavns Kommunes eventråd.

Wakeboard

Wonderful Copenhagens eventindsats

Foto: Jesper Gronnemark

Sideløbende med indsatsen for at tiltrække ny forretning til destinationen, arbejder Convention med at udvikle kongres-, møde- og eventdestinationen, eks. i forhold til bæredygtighed, vidensgenerering og sikring af en bred værdiskabelse på alle bundlinier. Convention-afdelingen varetager samtidig et stort, internationalt relationsarbejde.

KLY
Director of Convention

Director of Convention

kly@woco.dk