Wonderful Copenhagen
Palægården

Nationalmuseet

Øget fysisk synlighed og nyt udendørs rum skal tiltrække strøggæster og nysgerrige museumsbegyndere

Nationalmuseet er Danmarks statslige hovedmuseum for kulturhistorie. Museet har til formål at fremme historiebevidstheden og formidle denne til gæsterne, således fortællingen bliver interessant for de fleste.

Da Nationalmuseet blev lukket ned grundet COVID-19, forsøgte de udtænke måder, hvorpå gæster kunne benytte udendørsarealer som en integreret del af museumsoplevelsen. Nationalmuseet ønsker at udnytte denne mulighed for nyskabelse til at tiltrække gæster, som sjældent tager på museum eller den nysgerrige museumsbegynder, som tiltrækkes af underholdende og sociale museumsoplevelser. Museet oplever derudover også, at mange forbipasserende personer, ganske enkelt overser Nationalmuseets indgang.

Med dette i fokus vil Nationalmuseet under Kickstart Kulturturismen arbejde med en åbning af Palægården og benytte dette areal som ekstra billetindgang, sommerscene, café, legerum og værested for gæsterne. Den videre proces i forløbet skal indebære en undersøgelse af målgruppens konkrete behov, således de oplever et ønske om at benytte Palægården. Derudover vil Nationalmuseet overveje hvordan en forbipasserende person gøres opmærksom på Palægården, samt hvilke elementer der skal benyttes til at skabe Palægården til et spændende og socialt rum.

Klik her for at læse om de 16 andre kultur-test-labs og deres løsningsideer.