Wonderful Copenhagen
Krigsskib

Fregatten Jylland

Fra gruppeomvisninger til lærerig, digital guide

Museet Fregatten Jylland er en historisk turistattraktion beliggende i Ebeltoft. Skibet er verdens længste, bevarede krigsskib bygget af træ og har en oplevelsesrig historie bag sig. I sin nuværende funktion har gæsterne mulighed for at gå ombord på skibet og lære om den maritime Danmarkshistorie. 

Fregatten Jylland er lukket ned for besøgende grundet COVID-19, og vil dermed benytte Kickstart Kulturturismen, som en mulighed for at udvikle et koncept, der kan skabe trygge forhold for gæsterne efter genåbning af attraktionen. Ved fregatten Jylland erfares det, at gæsterne ønsker mere viden om skibet og historien bag denne, især hvis der genåbnes i et format, hvor gæsterne ikke har mulighed for at gå i samlet gruppe med en tilhørende live-guide. Derfor vil medarbejderne ved fregatten Jylland undersøge muligheden for at udvikle en audioguide på tre sprog, som kan downloades på mobilen og muligvis være gratis.

Målgruppen er voksne, evt. familier med større børn og det er både nationale og internationale gæster. Medarbejderne ved fregatten Jylland ønsker at skabe en spændende og lærerig oplevelse for de besøgende, hvor de kan få den ønskede viden om fregatten Jylland uden at benytte sig af en guidet gruppeomvisning, for på den måde at holde den ønskede afstand til andre gæster. Fregatten Jylland vil undersøge mulige samarbejdspartnere ifm. udvikling af audioguide som en digital app-løsning.

Klik her for at læse om de 16 andre kultur-test-labs og deres løsningsideer.