Invitation til Kulturaktører: Skab værdi for kulturgæsten

ÅBEN INVITATION TIL KULTURAKTØRER I HOVEDSTADSREGIONEN: SKAB UDE-OPLEVELSER I SAMARBEJDE MED ANDRE

Foto: Wonderful Copenhagen

 

Drømmer I om at teste nye, udendørs oplevelsesformater af? Kan I udnytte jeres arealer, nærområdet og byen på nye måder? Og vil I tænke stort og samarbejde med andre kulturaktører og på tværs af turisme-værdikæden?

Ansøgningsfrist: 20. januar 2023 kl. 12.00 

Som kultur- eller oplevelsesaktør i hovedstadsregionen har I nu mulighed for at blive taget igennem et forretningsudviklingsforløb, der fokuserer på at udvikle ude-oplevelser målrettet kulturgæsten i samarbejde med andre.  

Det er muligt at ansøge både med og uden eksisterende samarbejdspartnere, da alle deltagere vil blive grupperet i et samarbejde på tværs af aktører, der sammen skal arbejde om et fælles tema. Læs mere om ansøgningsprocessen længere nede.  

Alle forløb skal understøtte hovedstadens fælles vision for kulturturisme 2022-2030, CopenCore, der sætter fokus på regionens kulturelle styrkepositioner. Læs kulturvisionen, CopenCore, her.

Udviklingsforløbet tager afsæt i temaet Connect fra hovedstadens fælles vision for kulturturisme. Temaet Connect handler om, at få kulturen til at være mere synlig udendørs og i bybilledet samt styrke sammenhængen mellem kulturoplevelser i hovedstaden. 

Formålet med udviklingsforløbet er, at der bliver udviklet nye løsninger målrettet kulturgæsten på tværs af kulturaktører og øvrige turismeaktører, som for eksempel restauranter, hoteller eller transport. Løsninger, der både styrker jeres forretning og hovedstaden som en attraktiv kulturdestination for lokale og gæster. 

HVAD FÅR I UD AF AT VÆRE MED?

 • I bliver en del af et udviklingsforløb, hvor de rette rådgivere og udviklere hentes ind til at realisere en eller flere fælles løsninger, der sætter gæsten i centrum.
   
 • I får dybdegående viden og indsigt i kulturgæstens behov og præferencer samt mulighed or at bidrage til at realisere hovedstadens vision for kulturturisme 2030. 
   
 • Hvert forløb, som flere samarbejdspartnere deltager i sammen, vil blive tildelt et beløb til analyse, udvikling, test og måling.
   
 • Udgifter til transport og øvrige omkostninger i forløbet afholdes af projektet. Det gælder dog ikke løn og arbejdstimer for medarbejdere, der deltager.

 

HVORNÅR FOREGÅR DET?

Forløbet begynder i februar 2023 og afsluttes senest i slutningen af 2023.  

Målet er, at forløbene opstartes i foråret, og at nye løsninger kan testes på gæsten over sommer og sensommer 2023. Det er derfor vigtigt, at ansøgere kan afsætte medarbejderressourcer i denne periode.

HVEM KAN SØGE? 

Kulturinstitutioner, events og andre oplevelsesaktører som: 

 • Ligger i hovedstadsregionen. 

 • Ønsker at styrke nuværende eller nye løsninger i samarbejde med andre.  

 • Kan afsætte ressourcer i form af arbejdstimer af til forløbet. 

 • Er indstillet på at arbejde på tværs af både kulturaktører og eventuelt øvrige aktører fra turismeerhvervet om et fælles tema i et samarbejde, som bliver nedsat af Wonderful Copenhagen på baggrund af ansøgninger. 

Restauranter, hoteller, transportører osv. kan indgå i en ansøgning sammen med kulturinstitutioner, events og andre oplevelsesaktører.  

HVORDAN SØGER JEG?

Udfyld dette ansøgningsskema og send det til  kultur@woco.dk  inden 20. januar 2023 kl. 12.00.  Alle ansøgere vil få svar inden udgangen af januar 2023. 

I skal som ansøgere opfylde følgende kriterier:  

 • I skal dedikere tid fra min. 1 person (lønnet) fra hver deltagende organisation/virksomhed til at udvikle og teste løsningen i samarbejde med konsulenter og Wonderful Copenhagen. 

 • I skal dele relevante data og resultater med hele kultur- og turismebranchen.  

 • Registrere den tid, I bruger i projektet og sende dokumentation herfor (I får en skabelon til timeregistrering. Der skal ikke indsendes lønsedler). 

 • Underskrive en De minimis-erklæring 

HVAD BLIVER DER LAGT VÆGT PÅ I UDVÆLGELSEN?

I udvælgelsen af ansøgere vil følgende kriterier blive vægtet højt og anset som en fordel:  

 • Ansøgere, der kan præsentere et allerede indgået samarbejde eller bud på relevante samarbejdspartnere, enten kulturaktører eller andre turismeaktører fra hovedstadsregionen.  

 • Samarbejdet bidrager til at indfri et potentiale eller løse en udfordring samtidig med, at det understøtter destinationens kulturelle styrkepositioner set med et internationalt perspektiv jf. CopenCores fire centrale temaer. Herunder temaet Connect – byen rækker ud og hele byen er en kulturoplevelse. 

 • En fælles idé til en løsning, der indfrier en eller flere målsætninger fra kulturvisionen, CopenCore; flere internationale gæster, øget gæstetilfredshed, øget kulturforbrug, øget borgeropbakning eller grønt rejsemål. 

 • Samarbejdet understøtter en eller flere af følgende fokusområder: Digitalisering, bæredygtig udvikling (miljø/klima) eller dataindsamling. 

 • Motivationen for at blive udvalgt og indgå i samarbejde med Wonderful Copenhagen og andre kultur- og turismeaktører i hovedstadsregionen. 

KONTAKT
Hvis I har spørgsmål til ansøgningskriterier, ansøgningsskema eller andre forhold, så kontakt venligst:

Wonderful Copenhagen              
Signe Krarup Hansen
skr@woco.dk

 

Udviklingsforløbet er en del af projektet Cities for Culture, som eksekveres i regi af Dansk Storbyturisme. Projektet er en del af hovedstadens genopretningsplan, Comeback Copenhagen 2023.

Projektet er støttet af:

Københavns Kommune

og 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse