Runa Sabroe

Udvikling og ny viden i 2021: Genopretning, digitalisering og bæredygtig omstilling

12.1.2022
Foto: Wonderful Copenhagen

Pandemien har ikke kun ramt turismen på omsætningen, den har også stillet nye krav til alle dem, der udbyder oplevelser, og samtidig har situationen sat ekstra fokus på eksisterende dagsordener om eksempelvis digitalisering og bæredygtig omstilling.

Wonderful Copenhagens arbejde med at genstart af hovedstadens turisme er forankret i Development-afdelingen, der driver en række udviklingsprojekter med fokus på bl.a. kulturturisme, restaurantscenen og innovation i turismen. Afdelingen fokuserer også på destinationsudvikling i forhold til udendørs oplevelser i byrummet, borgerinddragelse og den bæredygtige omstilling. Og så producerer afdelingen ny viden som grundlag for destinationsudviklingen.

Vi har bedt Wonderful Copenhagens udviklingsdirektør, Runa Sabroe, samle op på hovedtrækkene i arbejdet i 2021 og kaste et blik ind i 2022.

Hvad har særligt kendetegnet udviklingsarbejdet i 2021?

”Året har særligt været præget af vores arbejde med at hjælpe de hårdt ramte aktører, der udgør en stor del af destinationens oplevelser og reason to go, bl.a. kulturinstitutioner og restauranter. Her har vi haft stort fokus på at gentænke og udvikle deres forretningsmodeller.”

”Pandemien har generelt set accelereret den hastighed, hvormed storbyturismens tilbud, servicerejse, og købsproces digitaliseres. Derfor har vi sammen med både kulturinstitutioner og virksomheder understøttet en bevægelse væk fra udelukkende fysisk service og fysiske oplevelser, hvor dele af turismeoplevelsen er blevet erstattet eller genopfundet som virtuelle oplevelser. Ligesom vi også har understøttet udvikling af digitale forretningsmodeller.”

”Under pandemien har de fastboende været de nye gæster, og lokal turisme har derfor spillet en halt anden rolle og stillet nye krav til udformningen af oplevelser. Samtidig er udeområder blevet forretningskritiske for turismens aktører, ligesom de er blevet en essentiel del af den oplevelse, som de besøgende efterspørger. Derfor har vi igangsat projekter med det fokus. Byens uderum skal danne er et fælles gode – både for de lokale og gæsterne.”

”I 2021 har vi også igangsat vores største bæredygtige projekt til dato: Sustainable Choice CPH, hvor vi arbejder med alt fra bæredygtige oplevelser, transport og øget certificering af branchens aktører.”

”2021 er også året, hvor vi har indledt et tæt samarbejde med Helsingør som kommunens destinationsselskab. Her har vi bl.a. har markedsført Helsingør på både det danske og sydsvenske marked og har markedsført Helsingør internationalt som mødedestination og fremvist byen for både danske, svenske og norske mødekøbere.”

Hvad bliver de største henholdsvis udfordringer/muligheder for arbejdet i 2022?

”Genopretningen af hovedstadens turisme fortsætter, og vi vil fortsat arbejde med at styrke de oplevelser, som er reason to go: kulturinstitutionerne, restauranterne og de bæredygtige oplevelser. Men 2022 bliver året, hvor vi både skal arbejde med at genoprette hovedstaden, og hvor vi samtidig kan se lidt længere frem. Vi kan igen arbejde med mere langsigtede strategisk retning.

"Genopretningen kræver både fokus på korte bane og på udvikling af de enkelte oplevelser og af destinationen til tiden efter pandemien bl.a. med såvel nye forretningsmæssige koncepter som oplevelser. Det kræver nytænkning og investering hos aktørerne, som fortsat er hårdt ramt af krisen og derfor ikke altid har det fornødne overskud til det langsigtede udviklingsarbejde.”

Og hvilke opgaver vil fylde i udviklingsarbejdet i 2022?

”Den globale klimabevidsthed har betydet, at turister i stigende grad efterspørger og forventer muligheder for bæredygtig adfærd, som gæst på enhver destination. Det betyder, at gæsterne i langt højere grad vil kræve og opsøge de grønne og bæredygtige oplevelser, fordi storbyens turisme præges af gæster med et civilt, politisk og socialt engagement. Bæredygtig omstilling vil derfor være på dagsordenen også i 2022.”

”Kulturoplevelser er grunden til, at mange storbygæster besøger destinationen. Vi vil derfor styrke visionen for hovedstaden som kulturdestination og lancere både en vision og en handlingsplan i 2022.”

”Der skal være lokal opbakning til turismen i hovedstaden. Det indebærer, at turismeudviklingen sker i balance med borgernes hverdag, og samtidig skal hovedstaden som destination være kendt for sin venlighed og imødekommenhed. Dette vil være i fokus – også i 2022,” slutter Runa Sabroe.