Restore Restaurants

Restore Restaurants

Foto: Mellanie Gandø

COVID-19 truer Københavns restauranter og dermed byens position som gastronomisk hot spot, men dette projekt vil teste nye forretningsmuligheder og omstille restauranter til den nye situation.

København er en gastronomisk metropol, der sætter retningen indenfor særligt bæredygtighed, og turister rejser langvejsfra for at smage på byens retter. Sådan var det i hvertfald indtil fornyeligt.

Med COVID-19 er gæsterne blevet færre og restriktionerne flere. Derfor kæmper mange restauranter for deres overlevelse, og derfor er en af byens helt store trækplastre under pres.

Projektet Restore Restaurants vil hjælpe hovedstadens restauranter til hurtigt at omstille sig til nye segmenter og ændrede behov i forlængelse af COVID-19.

Formålet er at sikre restauranternes langsigtede overlevelse og bruge krisens begrænsninger som afsæt til at skabe innovation i branchen.

Målgruppen for projektet er restauranter og madtilbud i den mellemste prisklasse i hovedstaden, og projektet løber fra maj 2020 til december 2022.

Projektets fem aktivitetsspor

Spor 1: Screening

Et panel udarbejder kriterier for udvælgelse af hvilke restauranter/madtilbud, som gavner hovedstaden som destination i forhold til brandingværdi, kvalitet i oplevelsen, høj standard for bæredygtig udvikling, etc.

Spor 2: Rådgivningsforløb

De udvalgte virksomheder bliver taget ind i et rådgivnings- og sparringsforløb, hvor relevante eksperter fra projektets partnerkreds samt eksterne konsulenter hjælper virksomheden med udgangspunkt i virksomhedens behov, udfordringer og muligheder.

Spor 3: Innovationsforløb

I løbet af projektperioden holdes fire til fem accelerationsforløb af fire måneders varighed. Virksomheder kan blive udtaget til at deltage og forløbet fokuserer på at udvikle virksomhedens forretningsmodel.

Spor 4: Netværksklynger

De deltagende virksomheder fra både rådgivningsforløb og innovationsforløb deler udfordringer og løsninger, der forbedrer forretningen i den nuværende situation.
Formålet er at skabe en gruppe af virksomheder, der kan agere rollemodeller for branchen med nye mad- og servicekoncepter.

Spor 5: Symposium

En gang årligt i projektperioden vil der blive afholdt et symposion, som er et forum for topledere i restaurationsbranchen, hvor deltagerne deler læringer fra innovationsforløbene, og deltagerne bliver præsenteret for internationale trends.

Projektets partnere

Restore Restaurants har en bred partnergruppe bag sig med deltagelse af: FOOD Organisation of Denmark, DRC, HORESTA, Copenhagen Business Hub, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Projektet er støttet af: