Pompette

Bliv en del af Restore Restaurants' innovationsforløb i 2022

17.12.2021
Foto: Giuseppe Liverino

Restore Restaurants søger restauranter i Region Hovedstaden til et innovationsforløb. Formålet er, at vi skal udvikle nye bæredygtige koncepter eller videreudvikle på eksisterende i samarbejde med jer, så det både styrker jeres egen forretning, men også den samlede branche.

I kan nu søge om at blive en del af Restore Restaurants’ innovationsforløb 2022. Vi tilbyder fire forløb. Man kan søge et eller flere forløb. Vi vil dog anbefale, at man maksimalt deltager i to, da de kommer til at køre sideløbende. Deres indhold og alt det praktiske inklusive tilmelding kan du læse mere om herunder:

1. Kooperativ leveringstjeneste

Drømmer du om en leveringstjeneste, hvor I selv ejer jeres gæstedata? På dette innovationsforløb vil vi udvikle en model for, hvordan I som branche kan gå sammen og opbygge leveringstjeneste, hvor kun I/du selv har kapital interesse i tjenesten for at skabe kooperativ, demokratisk og bæredygtig forretning på tværs af branchen?  

Målgruppe: Restauranter, der benytter sig af leveringstjenester, men har et ønske om at skabe en kooperativ virksomhedsform.

2. Kommunikation til dine gæster om ændringer i din forretning

Priserne stiger på råvarer, omstilling til en mere bæredygtig forretning koster, og samtidig kræver flere og flere ansatte mere i løn. For at I kan drive en rentabel forretning, er I måske nødsaget til at sætte prisen op på menuen og /eller indføre andre nye løsninger en gæst skal vænne sig til. Men hvordan kommunikerer du det bedst til dine gæster, så du ikke bliver fravalgt, men de i stedet udviser forståelse og spiser hos dig?

Målgruppe: Restauranter, der kommer til at ændre på deres prissætning og justere på eksisterende løsninger fx mindre personale, reservationsgebyr etc.

3. Employéer branding

Mange restauranter arbejder dedikeret med bæredygtige tiltag, men det er ikke altid at denne viden formidles videre til medarbejdere og potentielle ansøgere. Hvordan kan I styrke formidlingen af de bæredygtige tiltag, på en måde der gavner både fastholdelse og rekruttering?

Målgruppe: Restauranter, der arbejder med bæredygtige løsninger (miljømæssige og sociale).

4. Bæredygtig emballage

Salget af take-away er stigende og dermed også brugen af engangsemballage. Det belaster miljøet og kalder på nye løsninger. Vi vil i fællesskab teste et eller flere systemer for mere bæredygtig take-away emballage for at finde ud af, hvad der kan fungere i praksis.

Målgruppe: Restauranter med take-away-emballage.

Har du et andet problem under en af de fire ovenstående overskrifter, som du mener vi skal sætte fut under, så skriv det til restore@woco.dk

Hvad kræver deltagelsen?

Et innovationsforløb varer i fire måneder. Det, det kræver for jer som virksomhed for at være deltage er:

 • I har CVR-nummer med adresse i Region Hovedstaden
 • I kan lægge timer i projektet ca. 50 timer i et forløb fordelt på 4 måneder.
 • I kan underskrive en De minimis-aftale /Statsstøtte aftale (Vi skal nok hjælpe med dette)
 • I har et ønske om at dele viden med resten af deltagerne og den øvrige branche.
 • Der skal som minimum være fem virksomheder til hver innovationsforløb på tværs af branchen.

Søg om at blive en del af Restores Restaurants' innovationsforløb her. Ansøgningsfristen er mandag d. 21. februar 2022.

Hvad kan I forvente af et innovationsforløb?

 • I får udviklet nyt servicekoncept, der er blevet testet af i løbet af de fire måneder.
 • I har optimeret jeres forretningsmodel på minimum to ud af tre parametre i forhold til: økonomi, miljø og social ansvarlighed.
 • Projektet bidrager med midler til eksterne eksperter eller produkter.

Proces i 2022:

 • Indtil mandag d. 21. februar: Indsamling af ansøgninger.
 • Uge 9:  Innovationsforløb startes op. Datoer for resten af innovationsforløbet aftales på første opstartsmøde.
 • Uge 21 Innovationsforløb afsluttes.

Kort om Restore Restaurants innovationsforløb:

Restore Restaurants' innovationsforløb varer i fire måneder. Et forløb dækker over en opstartsworkshop, et sparringsforløb med et tilpasset ekspertpanel, tests og en endelig konceptbeskrivelse. Målet for forløbet er, at I får udvikle et nyt servicekoncept der er nyt for jeres virksomhed og gerne for resten af branchen. Og I skal arbejde sammen med minimum én ny samarbejdspartner. Efter endt forløb har I optimeret jeres forretningsmodel på minimum to ud af tre parametre i forhold til; økonomi, miljø og social ansvarlighed.

Som deltager på et innovationsforløb bliver man automatisk en del af Restores Restaurants' netværksklynger. Netværksklyngerne mødes fire gange i 2022, hvor fokus er vidensdeling og nye partnerskaber på tværs af restaurationsbranchen, men andre brancher vil også blive inviteret med.

Hvem er vi?

Projektet Restore Restaurants vil hjælpe hovedstadens restauranter til hurtigt at omstille sig til nye segmenter og ændrede behov i forlængelse af COVID-19.

Formålet er at sikre restauranternes langsigtede overlevelse og bruge krisens begrænsninger som afsæt til at skabe innovation i branchen. Projektet løber fra maj 2020 til december 2022.

Restore Restaurants har en bred partnergruppe bag sig med deltagelse af: FOOD Organisation of DenmarkDRCHORESTAKøbenhavns Kommune og Wonderful Copenhagen.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  

Mikala Kofoed Rasmussen
Vil du vide mere, så kontakt:

Senior Manager - Business Development

mik@woco.dk