Stefansgade

Nye analyser: Udendørs oplevelser er populære hos både lokale og turister, og efterspørgslen vil fortsætte efter pandemien

15.12.2021
Foto: Wonderful Copenhagen

I lyset af pandemiens restriktioner har der været stort fokus på udendørs oplevelser, og nu viser nye analyser fra Wonderful Copenhagen, at de udendørs oplevelser ikke skal ses som løsning pga. restriktioner, men som noget, både lokale og besøgende i hovedstaden i stor stil efterspørg

Analyserne er lavet som en del af arbejdet med genstartsplanen Comeback Copenhagen, som Wonderful Copenhagen har lanceret sammen med Erhvervsministeriet og Københavns Kommune i februar 2021.

Og ikke nok med, at der er efterspørgsel på de udendørs oplevelser. Flertallet foretrækker ligefrem, at de udendørs oplevelser fylder mere for dem end de indendørs. For de lokales vedkommende foretrækker lige over halvdelen overvejende udendørs oplevelser, mens det for de besøgende i byens vedkommende er ca. 2 ud af 3.

Oplevelser for både borgere og besøgende

Det fremgår af analyserne, at borgere og besøgendes brug af byens udendørs oplevelser spiller sammen, derfor kan byens aktører i høj grad kan udvikle udeoplevelser, der på samme tid både appellerer til lokale og besøgende.

”Byrummet er en gave, som vi skal dele med vores gæster. Analyserne viser, at man frem for at fokusere på at skabe oplevelser, der enten er tiltænkt lokale eller besøgende skal skabe autentiske oplevelser, hvor lokale og besøgende kan mødes. Det er et fælles gode med fælles funktioner til glæde for gæster og de lokale på en og samme tid,” siger Runa Sabroe, udviklingsdirektør i Wonderful Copenhagen

Fortsætter efter pandemien

Som led i analyserne er der spurgt et repræsentativt antal af både lokale og gæster fra vores nærmarkeder om deres præferencer, definitioner og fremtidige forventninger i forhold til udendørs oplevelser i hovedstaden.

Hos den gruppe, på tværs af borgere og besøgende, som foretrækker udendørs oplevelser, er det særligt spadsereture i parker, byvandringer, bynære naturoplevelser og spisning udendørs, som vægtes højt. Og det er forventningen at efterspørgslen af udeoplevelser vil fortsætte efter pandemien og diverse restriktioner.

Brugernes store fokus på at opleve hovedstaden under åben himmel skinner også igennem på udbydersiden. Her svarer 9 ud af 10 af de virksomheder, der er blevet interviewet i forbindelse med analysen, at de enten i høj grad eller i meget høj grad gør brug af udeområder i deres udbud af oplevelser.

Den nye viden om udendørs oplevelsers betydning for hovedstaden, både som et attraktivt sted at leve og besøge, indgår i grundlaget for Wonderful Copenhagens løbende samarbejde med aktørerne om udvikling af nye udendørs oplevelser. Aktuelt både med fokus på nye udendørs oplevelser i den forestående vintersæson, et specifikt fokus på oplevelser på og omkring havnen og understøttelse af kulturinstitutioners brug af omkringliggende udendørsrum.

De nye analyser om udendørs oplevelser i hovedstaden består både af en kvalitativ, kvantitativ og digital analyse, som er udarbejdet som led i Wonderful Copenhagens arbejde med udendørsoplevelser, men samtidig med snitflader til arbejdet med borgerrettede aktiviteter.

Du kan læse en sammenfatning Outdoor-Copenhagen-analyserne her. De enkelte analyser kan du desuden finde under Turismeanalyser nederst.

Pernille Sander PSA
For yderligere information:

Senior Manager

psa@woco.dk