Victor Borges Plads in Østerbro, Copenhagen

Turismeanalyser

Foto: Maria Sattrup

Wonderful Copenhagen leverer løbende rapporter, der undersøger turismens værdi for samfundet, borgernes tilfredshed og mange andre aspekter indenfor emnet turisme. 

Frederiksbergs styrker, udfordringer og potentialer

En analyse blandt lokale, erhvervsaktører og turister i Frederiksberg.

København i den nationale turismeøkonomi

Analysen er fremstillet for Wonderful Copenhagen af Center for Regional- og Turismeforskning, CRT, og er et forsøg på at se en enkelt destinations særlige betydning for lokalbefolkning, andre brancher, det nære opland og Danmark som helhed.

København som destination har en særlig rolle i det danske landskab ud fra flere parametre. Lufthavnen tillader en anden form for turister, der er mere kulturforbrugende og gastronomisk interesserede. København oplever et væsentligt lavere sæson udsving end resten af landet, og byens størrelse gør den til en betydende faktor i skatteindtægter og jobskabelse.

Det er dog især værdien af de Københavnske turister, der er betydningsfulde. Det høje døgnforbrug i København gør denne destination til en særlig vækstdynamo, der skaber flere jobs og mere vækst end nogen anden destination i Danmark.

Oplevelse og brug af København under COVID-19

Rapporter beskriver Københavnernes oplevelse og brug af byen med færre turister pga. COVID-19 og giver inspiration til videreudvikling af initiativer for at gøre København så attraktiv som mulig for både turister og lokale københavner.

Turistens fodaftryk

Før COVID-19 var forventningen, at Københavns turisme ville fortsætte med at stige og være fordoblet i 2030. Denne vækst i turisme var en god nyhed for branchen, men den rejste også bekymring fra forskellige sider, og ordet ”overtourisme” begyndte at dukke op i den danske presse.

Denne rapport foreslår en liste over indikatorer, der gør det muligt for Wonderful Copenhagen såvel som andre interessenter og forskere at måle det økonomiske, miljømæssige og sociale fodspor af turisme i København.

Greater Copenhagen-rapporter

Analyser og rapporter der undersøger, hvordan land og by kan drage fordel af hinanden og bidrage til at udvikle turismen.

Outdoor Copenhagen-analyser

Outdoor Copenhagen skal udvikle den urbane del af hovedstaden som en outdoor-destination, hvor borgere, turister, erhvervsdrivende og kulturinstitutioner i højere grad skal kunne benytte byens uderum. Herunder finder du en række analyser om emnet.