Wonderful Copenhagen
Nimb

Comeback Copenhagen

En fælles 2021-plan for genopretning af hovedstadens turisme. 

Comeback Copenhagen er et tæt samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen som i fællesskab skal understøtte turisterhvervet i en historisk krise.

Læs om baggrunden her

Comeback Copenhagen har fokus på fire temaer, som er centrale for genopretningen af hovedstadens turisme og udviklingen af hovedstadsområdet som destination:

  1. Turisterne og turismeomsætningen tilbage til hovedstaden
  2. Omstilling til en ny markedssituation
  3. Turisme til gavn for hovedstaden og hovedstadens indbyggere
  4. Bæredygtig turismeadfærd som central konkurrencefaktor

De fire temaer adresseres i Comeback Copenhagen via 12 ambitiøse initiativer, som udgør kernen i den fælles genopretningsplan for hovedstadens turisme. 

Oversigt

Målsætning

Comeback Copenhagen skal bidrage til, at hovedstaden fastholder sin internationale markedsposition i en fremtid med hårdere international konkurrence og ændrede rejsemønstre. 

Aktiviteterne i planen skal medvirke til hurtigst muligt at få turisterne tilbage til hovedstaden og ruste turismeerhvervet til den internationale konkurrence, når der igen kommer gang i turismen.

Endelig skal planen bidrage til, at turismen genoprettes på en bæredygtig måde, der sikrer økonomisk vækst, opbakning blandt borgere og reduceret miljø- og klimaaftryk.