Gå til indhold
Copenhagen Cooking

Development

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Wonderful Copenhagen arbejder løbende på at udvikle destinationen strategisk gennem udviklingsprojekter i samarbejde med offentlige og private aktører. Og altid på et vidensbaseret grundlag. Derfor er Wonderful Copenhagens analyseenhed og udviklingsprojekter samlet i Development.

Analyseenheden producerer ny viden til branchen, som kvalificerer Wonderful Copenhagens indsatser på tværs af forretningsområder. Analyseenheden står eksempelvis bag det store analysekompleks 10XCOPENHAGEN, der blandt meget andet belyser de besøgendes adfærd og indtryk af destinationen og de lokales oplevelse af de besøgende.

Målet med udviklingsprojekterne er både at styrke hele destinationens samlede udvikling og understøtte de enkelte aktører, og her bringer Development-afdelingen turismevirksomheder, lokale borgere, kommuner, kultur- og vidensinstitioner, destinationsselskaber mm. tættere sammen via nye partnerskaber og samarbejder. Det er også Development, der projektleder Wonderful Copenhagens arbejde med at skabe bæredygtig turisme, som går på tværs af organisationens indsatser og forretningsområder.

Her kan du se, hvad Development arbejder med lige nu:

TourismX, er et landsdækkende projekt for små og mellemstore virksomheder. Her bliver den nyeste forskning koblet med virksomhedernes vækstideer. Projektet er EU-finansieret og sker i partnerskab med Dansk Kyst- og Naturturisme.

Tourism+CultureLab, der i partnerskab med en række kulturinstitutioner og kommuner arbejder på at indfri de enkelte kulturinstitutioners potentiale i forhold til et internationalt publikum og samtidig styrke hele destinationen som kulturdestination. 

Land & By, et projekt, der arbejder på at øge flowet af besøgende, der bevæger sig på tværs af hovedstaden, resten af Sjælland og øerne og dermed både skaber værdi i en større geografi og større spredning af besøgende i København. Det sker i partnerskab med universiteter, nationale turismepartnere og destinationsselskaber på Sjælland og øerne.

Tourism Moves, der er et projekt, hvor Wonderful Copenhagen sammen med lokale aktører og borgere skal udvikle ultralokale turismestrategier i specifikke områder, der enten har særlige udfordringer med turisme eller et uindfriet potentiale.

Development danner sekretariat for det nationale udviklingsselskab Dansk Storbyturisme og er ansvarlig for udarbejdelsen af Wonderful Copenhagens turismestrategi for hovedstaden, hvor næste strategiperiode hedder 2021 – 2024.

Runa Sabroe
Director of Development

Director of Development

rus@woco.dk

Mobil:+45 20 98 42 11

Get Social: