MOSAIK - small header logo
Amalienborg

OPEN CALL TIL HOVEDSTADENS KULTURAKTØRER: Styrkelse af stedsspecifikke oplevelser målrettet turister

Foto: Marc Skafte-Vaabengaard

Udfolder I de unikke fortællinger, der gemmer sig i byens levede liv og den danske livsstil? Har I fokus på Hovedstadens unikke DNA? Og vil I styrke denne position over for internationale gæster?

Vi søger kulturaktører, der har lyst til at deltage i et nyt 1-årigt udviklingsforløb i projektet Cities for Culture, hvor vi ønsker at styrke oplevelser med afsæt i hovedstadens DNA og den danske livsstil.
 

Med afsæt i visionen for Hovedstaden som kulturdestination, CopenCore, er der i dette forløb fokus på visionens strategiske tema 1: Coexistence. Her skal vi udfolde de store fortællinger, som findes i det, vi danskere måske tager for givet, men som for internationale gæster er helt unikt at opleve.
 

Det kan være værdier der er særlige for vores samfund, som lighed og tolerance til tryghed, hygge og demokrati eller elementer fra hovedstadens unikke DNA som cykelkultur, arbejderkultur eller lokale fortællinger. Det essentielle er, at det bidrager til noget lærerigt om dansk eller københavnsk kultur og levevis.

”Hverdagen i København er lidt som i et eventyr – og det er præcis den uprætentiøse, eksklusive, men samtidig indbydende stemning, som vi skal understøtte med vores kulturtilbud. Vi skal dyrke vores særegenhed og dermed give flere turister lyst til at besøge ‘den lille storby’, som ikke findes magen til andre steder.”
(Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet)

I udviklingsforløbet har vi fokus på:

  • At udvikle økonomisk bæredygtige og kulturelle oplevelser, der udfolder den Københavnske DNA og danske livsstil, og som formidles igennem innovative oplevelsesformater
  • At styrke udviklingen gennem samarbejder og partnerskaber – gerne på tværs af kultur- og turismekæden
  • At arbejde forretningsbaseret med inddragelse af data og med fokus på brugerne
  • At inddrage borgere og lokale i udviklingsprocessen.

HVEM KAN SØGE?

Hovedstadens kulturinstitutioner, enten alene, flere kulturinstitutioner sammen eller i samarbejde med organisationer og erhvervsaktører inden for kultur- og turismebranchen.

HVAD INDEHOLDER UDVIKLINGSFORLØBET?

Wonderful Copenhagen er projektejere og facilitatorer i det 1-årige udviklingsforløb, der forløber januar 2024 til januar 2025, med et innovationsbudget på DKK 1.000.000.
Innovationsbudgettet dækker udgifter til udvikling fx ekspertviden, dataindsamling og produktion af fysiske materialer. 

Wonderful Copenhagen vil drive udviklingsforløbet, varetage de administrative opgaver, bidrage med viden og erfaring inden for kulturturisme og stille de nyeste analyser og data til rådighed. Derudover vil relevante eksperter og samarbejdspartnere blive inddraget undervejs.

HVAD ER KRAVENE TIL DELTAGERNE?

  • I skal dedikere tid fra min. 1 person fra hver deltagende organisation/virksomhed, som skal deltage i udvikling, test og afvikling, i samarbejde med eksterne konsulenter og Wonderful Copenhagen. Ansøger I alene, er det et krav, at minimum 2 medarbejdere afsætter tid til deltagelse i forløbet
  • I skal dele relevant data og resultater fra udviklingsforløbet med hele kultur- og turismebranchen  
  • I skal registrere den tid, I bruger i projektet og sende dokumentation herfor. I får en skabelon til timeregistrering. Ansatte, der arbejder frivilligt (samt tilknyttede eksterne konsulenter), kan ikke indgå og derfor heller ikke være den primære ressource
  • I skal underskrive en De minimis-erklæring (der angiver om, og i så fald hvor meget støtte, I allerede har modtaget under De minimis-ordningen i dette regnskabsår og de to foregående regnskabsår).

HVAD BLIVER DER LAGT VÆGT PÅ I UDVÆLGELSEN?

Følgende kriterier vil blive vægtet højt i udvælgelsen:

  • Indfrielse af en eller flere målsætninger fra projektet Cities for Culture; flere internationale gæster, øget gæstetilfredshed, øget kulturforbrug, øget borgeropbakning eller grønt rejsemål
  • Ansøgere, der kan præsentere et allerede indgået samarbejde eller bud på relevante samarbejdspartnere, som har tilkendegivet interesse i at deltage.

HVORDAN ANSØGER MAN?

Udfyld nedenstående ansøgningsskema og mail det sammen med en underskrevet De minimis erklæring til: kultur@woco.dk
 

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2024 kl. 12.

 

Har I spørgsmål?

Så send dem til kultur@woco.dk

Projektet er støttet af 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse