Arken

Cities for Culture

Foto: Daniel Rasmussen

Kultur er afgørende for at tiltrække internationale gæster til de danske storbyer. I regi af Dansk Storbyturisme samarbejder Destination Fyn, VisitAarhus og Wonderful Copenhagen i projektet Cities for Culture om at styrke international kulturturisme i storbydestinationerne.

Hovedformålet med projektet Cities for Culture er at skabe internationalt konkurrencedygtige kulturdestinationer, som bidrager til den bæredygtige udvikling og samtidig har værdi for lokalsamfundet. Dertil vil projektet styrke samarbejdet og værdiskabelsen kulturaktørerne imellem for at øge både bæredygtigheden og kulturforbruget hos storbygæsten.

De lokales opbakning til turismeudviklingen er afgørende for bæredygtig destinationsudvikling og en styrket kulturturisme. Derfor skal det med projektet gøres tydeligt, hvordan internationale gæster bidrager til et stærkere kulturliv i storbyerne og flere kulturoplevelser, som både lokale og turister kan opleve.

Projektet vil løfte storbyernes kulturelle styrkepositioner ved at understøtte kulturelle initiativer med et stort internationalt potentiale for at tiltrække flere internationale turister til de danske storbyer. De danske storbyer har ikke store flagskibe, som Eiffeltårnet i Paris eller Peterskirken i Rom. Det er derimod den særlige atmosfære i byerne og de lokales levede liv, som mange internationale turister kommer for at opleve. Dét er de kulturelle styrkepositioner, som projektet vil understøtte.

Cities for Culture tager blandt andet afsæt i hovedstadens fælles kulturvision, CopenCore. Projektet eksekveres i regi af Dansk Storbyturisme i et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, VisitAarhus og Destination Fyn. Destination Nord sidder som observatør. Projektperioden løber fra august 2022 til juli 2025.

I projektet har Wonderful Copenhagen særligt fokus på:

 • Kulturcases: Wonderful Copenhagen vil i samarbejde med kulturaktører fra hovedstaden sætte fokus på tiltrækning af internationale gæster og styrke det lokale samarbejde mellem kulturaktører og andre turismeaktører igennem en række kulturcases. Der vil blandt andet blive igangsat forretningsudviklingsforløb for kulturaktører med fokus på kulturoplevelser i byrummet og samarbejde på tværs.
   
 • International Markedsføring: Der vil i forbindelse med projektet blive produceret flere film med fokus på kultur, og Wonderful Copenhagen vil i forlængelse heraf igangsætte markedsføringskampagner. Der vil i hele projektperioden desuden blive gennemført en række presseture for internationale medier med fokus på kulturattraktioner og -oplevelser i hovedstaden.
   
 • Data og analyse: Alle kulturcases i projektet vil blive understøttet med relevante data og analyser, og der vil være fokus på, at udviklingsarbejdet sker på relevante datagrundlag. Som en del af projektet vil kulturinstitutionernes behov for data blive afdækket, eksisterende aktører og dataløsninger vedrørende kultur og data vil blive identificeret, og der bliver desuden foretaget en trendanalyse for aktuelle og fremtidige trends inden for kulturturisme.
   
 • Kompetenceudvikling, netværk og videndeling: Wonderful Copenhagen vil etablere lokale netværksaktiviteter for kulturaktører i hovedstaden og bidrage til kompetenceudvikling for kulturaktører. Resultater og erfaringer fra projektet vil blive delt med hele branchen på konferencer og blive tilgængeliggjort på Dansk Storbyturismes vidensplatform med fokus på kulturturisme, MOSAIK.
   
Signe Krarup Hansen SKR
KONTAKTPERSON I WONDERFUL COPENHAGEN

Senior Manager – Culture

skr@woco.dk

Projektet er støttet af:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse