MOSAIK - small header logo
matisse

Statens Museum for Kunst

Foto: Joakim Züger

Prissætning af digitale kulturtilbud: Fra gratis digitalt indhold til bæredygtig digital forretningsudvikling. 

Statens Museum for Kunst (SMK) har som en del af projektet Kickstart Kulturturismen 2021-2022 testet potentialet for digitale workshops i høj kvalitet. Produktet er prissat i samarbejde med en prisfastsætningsekspert. Læs mere om prissætningsværktøjet her.

Efter konsultationen valgte SMK at prissætte de digitale akvarelworkshops langt højere end forventet. De digitale workshops var udsolgt på få dage. 

Som mange andre kulturaktører havde SMK under corona-nedlukningen udbudt deres digitale tilbud gratis. For at sikre at de digitale tilbud fremadrettet blev en bæredygtig forretning, fik museet som led i Kickstart Kulturturismen udviklet et værktøj til prissætning af deres produkter.

Målet for SMK er at få tilstrækkelig volumen i antal online workshops samt deltagere til at realisere potentialet for en rigtig god forretningsmodel. 

Vi har i høj grad fået erfaringer med målgruppens behov og betalingsvillighed. Resultaterne har åbnet organisationens øje for forretningsmulighederne inden for området.

Sofie Linde, Marketingkoordinator, SMK


Udfordringen
 

SMK ønskede at udvikle en digital oplevelse med indhold af høj kvalitet for at øge målgruppens betalingsvillighed, således at produktet også var prissat i overensstemmelse med museets brug af ressourcer, og kunne give reelle indtjeningsmuligheder.

En udfordring, der viste sig ved de første digitale workshops i 2021 var få tilmeldinger udenfor Københavnsområdet. SMK har derfor sat det som et succeskriterie i 2022 at 50% af de tilmeldte skal bo udenfor Københavnsområdet. 

SMK har desuden analyseret deres udgifter ved de digitale workshops, der afholdes i 2022, og har arbejdet med break-even udregninger ved forskellige prissatser. Dette er gjort for at sikre at forretningsmodellen fortsat vil være bæredygtig efter videreudviklingen af deres nye online værditilbud. 

Workshop
Foto: Joakim Züger
Workshop
Foto: Joakim Züger

Resultater
 

I 2021 fik SMK, med hjælp fra en prissætningskonsulent, udviklet et værktøj til at prissætte deres digitale oplevelse. Prissætningsværktøjet viste at museet sagtens kunne tage højere billetpriser for digitalt indhold, så længe kvaliteten følger med. SMK har efterfølgende implementere i deres forretning, og har benyttet det i prissætningen af det udvidet format med tre digitale workshops i 2022. 

Tilbagemeldingerne på den udsolgte akvarel-workshop var meget positive. 71 % af deltagerne oplevede den digitale workshop som et godt alternativ til museets fysiske tilbud. Flere deltagere foretrak ligefrem den digitale workshop, da den gav mulighed for at følge med helt tæt på underviserens lærred under hele forløbet.

SMK oplever stor efterspørgsel og interesse i digitale produkter og ser gode forretningsmuligheder på området fremadrettet. 


Læs mere om SMK's udfordring, løsning og resultater i nedenstående casebeskrivelse. Casebeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Epinion. 

 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse