MOSAIK - small header logo
Palægården

Nationalmuseet

Foto: Nationalmuseet

Øget fysisk synlighed og nyt udendørs rum skal tiltrække strøggæster og nysgerrige museumsbegyndere

Nationalmuseet er Danmarks statslige hovedmuseum for kulturhistorie. Museet har til formål at fremme historiebevidstheden og formidle denne til gæsterne, således fortællingen bliver interessant for de fleste.

Nationalmuseet har i Kickstart Kulturturismen skabt en løsning, hvor de ønsker at skabe blikfang og tiltrække flere strøggæster. Løsningen består af flere dekorative bænke foran Nationalmuseets palægård, hvor forbipasserende kan læse nogle gåder, som er koblet op på museets vikingeudstilling. Gæsten kan finde en kode gennem gåderne på bænkene, som kan nævnes i billetsalget. Herefter vil gæsten modtage en vikingemønt som souvenir.  

 

Udfordringen
 

Da Nationalmuseet blev lukket ned grundet COVID-19, forsøgte de udtænke måder, hvorpå gæster kunne benytte udendørsarealer som en integreret del af museumsoplevelsen. Nationalmuseet oplever at mange forbipasserende, overser Nationalmuseets indgang via Palægården, og ønskede derfor at finde en løsning hvorpå, der skabes blikfang i byrummet, der kan tiltrække strøggæster, heriblandt muligvis nysgerrige museumsbegyndere eller gæster, der blot sjældent tager på museum.

 

Processen
 

Nationalmuseet havde i forløbet først tænkt at lægge fokus på Palægårdens areal og åbne denne op som en ekstra billetindgang, og evt. med sommerscene og værested for gæsterne. Nationalmuseet valgte dog at flytte fokus på byrummet foran Palægården i stedet, eftersom de dermed kunne undersøge, om der er mulighed for at tiltrække forbipasserende potentielle gæster.

I samarbejde med spildesign-virksomheden, Tankespil, har Nationalmuseet udviklet et koncept, hvor bænkene foran Palægårdens indgang dekoreres med vikingeudsmykning, således det kobles op på Nationalmuseets vikingeudstilling.

Bænkene blev dekoreret med drager og skjolde, hvor der på disse kunne findes historiske fakta om vikinger og gåder. Der var personer i gåderne på bænkene, som gik igen i udstillingen og dermed forbandt udeuniverset med udstillingen på museet. Ved at løse gåderne på bænkene, kunne gæsten samle en kode, som kunne nævnes i billetsalget og udløse en vikingemønt.

 

Resultater
 

Nationalmuseet foretog observationer af de forbipasserende for at se, hvor mange af dem, der interagerede med bænkene, og muligvis fik vækket en lyst til at besøge museet. Museet har estimeret af der i juli 2021 var 126.500 forbipasserende personer, hvoraf 4.900 af dem sad på de dekorerede bænke og 1.400 af personerne interagerede med dem. Det har primært været børnefamilier, der har bemærket bænkene. 

Nationalmuseet måtte erkende at bænkene ikke nødvendigvis fik de forbipasserende til at besøge museet. Bænkene blev umiddelbart opfattet mere som et sjovt påfund i byrummet end som noget, gæsterne kunne interagere med og give lyst til et museumsbesøg.


Læs mere om Kultur-Test-Lab'ets udfordring, løsning og resultater i nedenstående casebeskrivelse. Casebeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Epinion. 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse