MOSAIK - small header logo
Kickstart Kulturturismen

Kunstmuseum Brandts

Foto: Kunstmuseum Brandts

Målrettet og oplevelsesorienteret kulturtilbud: Nye målgrupper og indtjeningsmuligheder.

For at gøre museets udstillinger og samlinger relevante og attraktive for nye målgrupper efter nedlukningen, har Kunstmuseum Brandts i Kickstart Kulturturismen udviklet et nyt formidlingstiltag: Kunstjagten – et oplevelses-kit for børn.

Kickstart Kulturturisme projektet gav os mulighed for at kaste os ud et produktudviklingsforløb med en større risikovillighed end det normalt ville være muligt. Projektets faglige og økonomiske støtte gav mod til at bevæge os ud af vores comfortzone - især hvad angik prissætning og fokus på underholdningsværdi.

Ulrik Jungersen, kommerciel chef, Kunstmuseet Brandts

Kunstjagt

Foto:Kunstmuseum Brandts

Kunstjagt

Foto:Kunstmuseum Brandts

Kunstjagt

Foto:Kunstmuseum Brandts

Da Kunstmuseum Brandts testede og markedsførte produktet i sommeren 2021, var der en markant stigning af besøgende med børn. Hvor museet før havde en udfordring som kunstmuseum med at tiltrække børnefamilier, oplevede museum at Kunstjagtens testperiode var hele 1 ud af 5 besøgende var børn.

Vi er positivt overraskede over markedsføringsværdien, hvor produktet har givet os mulighed for i højere grad at synliggøre museets tilgængelighed for børnefamilier

Sanne Milling, Events, Kunstmuseum Brandts

Tilbagemeldingerne fra gæster, der tilkøbte oplevelse-kittet i samme periode, lød, at Kunstjagten havde givet dem en sjov fælles oplevelse som familie.


Udfordringen
 

Nedlukningen af kulturlivet, i forbindelse med COVID-19, havde mærkbare konsekvenser for Kunstmuseum Brandts. Et lukket museum. Ingen gæster. Ingen indtjening.

For at øge museets omsætning gav Corona-nedlukningen inspiration til at tiltrække nye målgrupper. Som kultur-test-lab arbejdede Kunstmuseum Brandts på at udvikle en museumsoplevelse, der var direkte målrettet en specifik målgruppe.

For at gøre kunstoplevelsen mere tilgængelig og relevant for en bredere målgruppe, besluttede museet at have et større fokus på brugerinvolvering og underholdning som parametre i produktudviklingen.

 

Resultater
 

Kunstmuseum Brandts har en ambition om at blive et attraktivt udflugtsmål for børnefamilier og satsede på denne målgruppe i udviklingen af et nyt formidlingstiltag.

Kunstjagten var en håndholdt oplevelse, med fokus på brugerinvolvering, og målrettet familier med børn på 5-12 år. Oplevelseskittet bestod blandt andet af en mulepose og et opgavehæfte, der faciliterer brugernes besøg og kulturoplevelse.

Gæsterne, som tilkøbte Kunstjagten i testperioden, var meget positive over oplevelsens underholdningsværdi og lægger stor vægt på, at de havde en god fælles oplevelse som familie. Fra evalueringen af oplevelses-kittet har museet dog også lært, at de skal arbejde videre med brugervenligheden og læringsudbyttet i produktet.

Vi vil justere Kunstjagten ud fra de indsigter, vi fik i vores tests. Der var masser af input til både form og indhold. Fremadrettet vil vi blive bedre til at teste vores produkter tidligt i forløbet, og dermed højne kvaliteten

Sanne Milling, Events, Kunstmuseum Brandts

Kunstjagten gjorde det desuden nemmere for Kunstmuseum Brandts at målrette deres markedsføring målgruppen. Der var dog en oplevelse af, at det var en udfordring at sælge produktet til de gæster, der ikke allerede var bekendt med muligheden.

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

Læs mere om Kultur-Test-Lab'ets udfordring, løsning og resultater i nedenstående casebeskrivelse. Casebeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Epinion. 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse