MOSAIK - small header logo
Krigsskib

Fregatten Jylland

Foto: Per Bille

Udvikling af podwalk – et nyt produkt, der tilføjer værdi til museumsoplevelsen.

Museet Fregatten Jylland er en historisk turistattraktion beliggende i Ebeltoft. Skibet er verdens længste, bevarede krigsskib bygget af træ og har en oplevelsesrig historie bag sig.

I Kickstart Kulturturismen 2021 har Fregatten Jylland udviklet en app med en audioguide, således deres gæster undgår at gå i store guidede grupper, men stadig kan få viden om skibet og historien bag denne, samt livet ombord på Fregatten Jylland i 1800-tallet. Samtidig har gæsterne mulighed for at gå deres egne ruter på skibet, og dermed holde en ønsket afstand til andre gæster, så alle har en lærerig og tryg oplevelse.

Fregatten Jylland fortsætter som Kultur-Test-Lab i Kickstart Kulturturismen i 2022, hvor de skal videreudvikle deres audioguide til et internationalt publikum. De ønsker at udvikle en podwalk med en spændende fortælling, der skal supplere den forrige audioguide.

Denne gang hedder fortællingen ’Rejsen’ og har kan man komme med på en medrivende lydrejse fra Danmark til de Dansk Vestindiske Øer sammen med fortælleren og de godt 400 sømænd på Fregatten Jylland.

Både podwalken og audioguiden er tilgængelige i appen ”Useeum” på dansk, engelsk og tysk. Trods udfordringer med markedsføring har podwalken været en succes for museet.

Podwalken er blevet åbnet flere gange end vores målsætning og det er rigtig positivt”

Katrine Worsaae, projektmedarbejder på Fregatten Jylland
 

Udfordring
 

Fregatten Jylland måtte lukke ned under COVID-19, men ønskede at være forberedte på, at deres gæster kunne opleve ekstra tryghed under besøget på Fregatten Jylland, når denne genåbnede. Derfor måtte Fregatten Jylland udvikle en løsning, hvorpå gæsterne stadig ville få den ønskede viden om skibet, men samtidig kunne imødegå de daværende afstandskrav og forsamlingsforbud.

På baggrund af gode erfaringer fra 2021 og den udviklede audioguide, ønsker Fregatten Jylland at udbygge tilbuddet af digital formidling, denne gang gennem en podwalk. Museumsskibet står desuden overfor den udfordring at de har begrænset formidlingsplads på selve skibet. Man ønsker ikke at opsætte skilte og evt. ekstra lys på skibet, da dette vil forstyrre den autentiske oplevelse af skibet. En løsning til formidling kan derfor være gennem lyd.

 

Resultater
 

Fregatten Jylland målte tilfredsheden med audioguiden i sommeren 2021 ved at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt gæsterne, hvor alle gæster (100%) angav at deres oplevelse med audioguiden var god eller meget god. Størstedelen af gæsterne oplevede at de fik ny viden om Fregatten Jylland, og et reelt indblik i og forståelse for livet som sømand.

Podwalken er også en god mulighed for at tilbyde noget indhold og formidling til vores udenlandske gæster. Via vores generelle gæsteanalyse er der blevet spurgt til podwalken, men over halvdelen svarer nej til om de har lyttet – der er derfor potentiale for at arbejde med markedsføring af podwalken. Der er klart efterspørgsel efter produkter der giver mere information om skibet hvilket både audioguide og podwalk tapper ind i.

”Forsøget på at kommunikerer forskellen på audioguide og podwalken har muligvis gjort det mere forvirrende for gæsterne og sværere for os at markedsføre, da vi oplever, at meget få ved hvad en podwalk er og muligvis vælger audioguiden i stedet. Vi vil fremover markedsføre dem begge om audioguides”.

Katrine Worsaae, projektmedarbejder på Fregatten Jylland

 

I forhold til målsætninger for podwalken, så har Fregatten Jylland overgået egne mål for åbningen heraf. Mere end på 1262 har åbnet podwalken i juli og august (målet var 700).

 

Læs mere om Kultur-Test-Lab'ets udfordring, løsning og resultater i nedenstående casebeskrivelse. Casebeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Epinion. 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse