MeetDenmark logo
Bæredygtighed

Klimaregnskab – En drivkraft til konkrete nye tiltag

Foto: ShutterStock

Her kan du blive klogere på, hvilken forskel det har gjort for fem virksomheder at lave et klimaregnskab, og hvilke tiltag de igangsætter med den nye viden fra klimaregnskabet.

MeetDenmark har i samarbejde med NIRAS, Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling og Dansk Erhvervsfremmebestyrelse afholdt et rådgivningsforløb i at lave klimaregnskab med virksomheder i erhvervs- og mødeturismebranchen.

For de deltagende virksomheder har forløbet gjort, at de er blevet klogere på deres egen klimabelastning og inspireret dem til hvordan de kunne forbedre sig ved at mindske deres klimabelastninger. Det at få tal på hvor de største belastninger er, har givet mulighed for at se, hvor det gav mening for dem at sætte ind.

Fakta: MeetDenmark og NIRAS rådgivningsforløb i klimaregnskaber

  • Et klimaregnskab er en årlig opgørelse af en virksomheds CO2-udledning
  • 11 virksomheder i erhvervs- og mødeturismebranchen er blevet rådgivet af i at lave klimaregnskaber og -handleplaner
  • Rådgivningen har bestået i 1:1 møder med en konsulent og gennemgang af teori bag klimaregnskaber på webinarer og e-learningsforløb.
  • Igennem forløbet er virksomhederne ført igennem teori bag klimaregnskaber og GHG-Protokollen, dataindsamling, brug af klimakompasset, og udarbejdelse af handleplan
  • Forløbet resulterer i en klimahandleplan, som er udarbejdet af virksomhederne selv
  • Webinarer er tilgængelige online her

Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling