Københavns Havn

Ud af boksen: Turister vil have trygge kulturtilbud

8.7.2021
Foto: Daniel Rasmussen

En række danske kulturattraktioner vil bruge sommeren 2021 på at teste nye coronasikre publikumsformater af. Digitale vandringer og udendørsevents er blandt løsningerne.

 

17 danske kulturattraktioner fordelt mellem København, Aarhus, Ålborg og Odense har under projektet Kickstart Kulturturismen søsat en række kulturtestlabs. I dem skal 17 nye konkrete tiltag testes for at skabe coronasikre rammer for danske og udenlandske turister, og bredt udvikle og understøtte det pressede kulturliv. De 17 kulturattraktioner tester forskellige nye måder at opleve kultur på, ofte med et ekstra fokus på digitale muligheder.

Coronapandemien og de medfølgende restriktioner har ramt Danmarks kultur- og storbyturisme hårdt. Især de udenlandske turister blev væk i 2020. En rapport fra projektet Kickstart Kulturturismen, som er forankret i Wonderful Copenhagen viser desuden, at turisterne efterspørger coronasikre tiltag, for at de vil besøge kulturattraktioner på deres rejser under og i kølvandet på pandemien.

”Vi skal tænke nyt i forhold til oplevelsesformater, som igen kan tiltrække gæster til vores kulturoplevelser. Det kan eksempelvis være oplevelser, der tager højde for kulturgæstens øgede efterspørgsel efter trygge kulturoplevelser, men som samtidig hviler på en bæredygtig forretningsmodel for kulturinstitutionen,” siger udviklingsdirektør i Wonderful Copenhagen, Runa Sabroe.

63 % af de adspurgte danskere besøgte en kulturinstitution eller havde anden form for kulturoplevelse i sommermånederne i 2020 og af dem følte 97 % sig trygge under besøget. Blandt de danskere der ikke besøgte en kulturinstitution i sommeren 2020, er manglende tryghed den væsentligste grund. 40 % af ikke-brugerne på indendørs kulturinstitutioner angiver manglende tryghed som årsag til ikke at besøge.

Digitale og udendørs løsninger

Projektet skal hjælpe kulturinstitutionerne med at holde sig relevante og i turisternes bevidsthed, indtil de fysiske rammer tillader besøg på almindelig vis. Hos Dansk Arkitektur Center i København har de sat sig for at udvikle et onlinetilbud til deres udenlandske gæster, som på grund af restriktioner ikke kan rejse til København. Tilbuddet skal blandt andet indeholde digitale ture rundt til byens arkitektur foruden digitale workshops og talks inden for Dansk Arkitektur Centers kerneområder.

”Produktet skal blandt andet indeholde en digital tur i København og onlinedialoger om dansk arkitektur, byudvikling, design og livskvalitet. Således vil produktet muliggøre oplevelser med Dansk Arkitektur Center uden at rejse til Danmark,” fortæller udviklingschef for Dansk Arkitektur Center, Rune Huvendick Jensen.

Kulturoplevelser er en af de vigtigste grunde til, at vi kan tiltrække besøgende til vores storbyer, Runa Sabroe, udviklingsdirektør i Wonderful Copenhagen

Historie & Kunst er et fagcenter under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og består af flere kulturinstitutioner, heriblandt Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal. Her kigger man på at udvikle et produkt, hvor gæsterne selv skal på tur i byen og opleve historiens vingesus.

”Vi arbejder på at udforme ture gennem byen med mystery og gådeelementer, hvor brugeren selv er i førersædet og styrer oplevelsen. Historie & Kunst ønsker at arbejde med dette format, så vi kan nå ud til nye målgrupper og give nye tilbud til vores eksisterende publikum. Det er også et tilbud, man vil kunne benytte sig af, hvis man ikke fysisk kan være på institutionerne, og det har en høj grad af fleksibilitet for de deltagende. Historie & Kunst vil undersøge om dette format kan tiltrække andre gæster til de nuværende byvandringer, samt hvordan enheden med sin faglige ekspertise kan udvikle anderledes og historisk funderede ture, der adskiller sig fra andre lignende tilbud i byen,” lyder det fra museumsdirektør Marius Hansteen.

Samarbejde skal sikre fremtiden

Kulturturismen er hårdt ramt over hele landet. De 17 kulturtestlabs indsamler erfaringerne i løbet af sommersæsonen 2021 og deler dem i september 2021. Vidensdelingen er vigtigt for den videre kickstart af kulturturismen i Danmark.

”Kulturoplevelser er en af de vigtigste grunde til at vi kan tiltrække besøgende til vores storbyer. Med pandemien er de internationale gæster væk, og dermed har de store kulturaktører i Danmark mistet en stor andel af deres forretningsgrundlag. De internationale gæster bidrager til dansk kulturliv i form af entréindtægter og andre køb, og afledt forbrug hos restauranter, caféer, hoteller og butikker. Vi skal derfor stå sammen om at finde fælles løsninger som gavner alle som beskæftiger sig med kulturturismen,” slutter Runa Sabroe.

Projektet eksekveres i regi af Dansk Storbyturisme, som har sekretariat i Wonderful Copenhagen, og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og gennemføres i samarbejde med VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn, Københavns Kommune og Helsingør Kommune.

En ny og opdateret analyse om kulturforbrug blandt turister i 2021 udkommer i slutningen af august. Mere information herom, når den er klar.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse