Wonderful Copenhagen
Fortælleruten

Riddersalen

Analog udendørs teateroplevelse for børnefamilier

Riddersalen er et teater, der byder på masser af teateroplevelser for børn, familier, skoler og institutioner, både i teatrets sal, i byens rum og på turné. Teatret har i dag en profil der målretter sig børn og familier, og en for unge og voksne med Riddersalens Kabaret.

Riddersalen stod med udfordringer, da COVID-19 medførte nedlukning, og dermed ikke kunne opføre forestillinger for sine gæster. De overvejede at udvikle digitale løsninger, men i processen indså de at teatrets styrke ligger i det analoge aspekt, som er et af teatrets kendetegn.

Teatret har i forbindelse med Kickstart Kulturturismen derfor valgt at videreudvikle på ”Fortælleruten”, som blev lanceret i foråret 2020 i samarbejde med Biblioteket Frederiksberg. ”Fortælleruten” er et fysisk kort, der inviterer både børn og voksne til at gå på opdagelse efter nogle af de Frederiksberg-fortællinger der ligger gemt i gader, bygninger og parker. Udvikling af Fortælleruten-konceptet har som mål at skabe flere og nye muligheder for børnefamilier, som ønsker udendørs oplevelser under COVID-19. Dette er med fokus på Riddersalens analoge styrke og faglige teaterkompetencer, således teatret kan bibeholde den nærværende relation til gæsterne. De næste skridt for Riddersalen i dette forløb, indebærer en undersøgelse af brugerrejsen og hvilke konkrete elementer målgruppen ønsker at opleve under ”Fortælleruten”.

Klik her for at læse om de 16 andre kultur-test-labs og deres løsningsideer.