Wonderful Copenhagen
Amalienborgrummet

Historie & Kunst

Digitale guidede ture med mystik i byrummet

Historie & Kunst er et fagcenter under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, og består af flere museer, heriblandt Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Museerne har til formål at sikre og formidle kulturarven i Danmark, samt belyse den forandring der sker og er sket i menneskets livsvilkår. Grundet COVID-19 måtte museerne lukke og Historie & Kunst har set sig nødsaget til at tænke ud af boksen, for at tiltrække gæsterne på anden vis.

Museerne har udviklet byvandringer i særudstillingstemaer, men ønsker i Kickstart Kulturturismen at udforme podwalks gennem byen med mystery elementer. Historie & Kunst ønsker at arbejde med dette format med et digitalt lag, således de muligvis kan nå ud til nye målgrupper, samt for at nå den målgruppe, som ikke tør bevæge sig ud på museerne, når disse genåbner. Historie & Kunst vil undersøge om dette format kan tiltrække flere gæster end de nuværende byvandringer, samt om enheden kan skille sig ud fra andre lignende tilbud i byen. I udviklingsprocessen vil Historie & Kunst fastlægge det digitale lags rolle samt hvad produktet konkret skal indeholde, heriblandt udvælgelse af temaer.

Klik her for at læse om de 16 andre kultur-test-labs og deres løsningsideer.